zafer
nameee

Av. ALİ DİREN, T.C. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olmakla bir süre özel hukuk bürolarında Şirketler ve Kooperatifler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanlarında çalıştıktan sonra 2007 yılı itibari ile Orman Genel Müdürlüğü Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Hukuk Müşaviri olarak çalışmaya başlamıştır.

Sakarya, Kocaeli il sınırları dahilindeki tüm hukuk, ceza ve idari davaların bağlı avukatlar ile takip ve kontrolü ile Bolu ve Düzce illeri dahilindeki tüm idari davaların takibini yürüterek İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Orman Hukuku, Maden Hukuku ve Kadastro davaları yönünden uzmanlaşmıştır. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yapmış olduğu Bölge Hukuk Müşavirliği hizmeti esnasında Soruşturma, Araştırma, Ön İnceleme Raporlarının Merkez teşkilatı nezdinde takip, kontrol ve işlemlerinin tesisini sağlamış, tüm idari iş ve işlemler bakımından Hukuki Danışmanlık hizmetinde bulunmuş ve Bölge Disiplin Kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Haziran 2012 itibari ile Hansu Avukatlık Bürosu ailesine katılarak Hansu Avukatlık Bürosu’nun dünya çapında sektör lideri olan geniş ve kapsamlı müvekkil yelpazesine hukukun her alanında danışmanlık veren, tüm uyuşmazlıklara dair süreçleri takip eden kadrosunda Yönetici Avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda halen tüm dosyalarının takip ve kontrol ve yönetiminin yanı sıra İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Basın Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Enerji Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku başta olmak üzere pek çok alanda danışmanlık, dava takibi ve yasal takip ile yönetimi noktalarında faaliyet göstermektedir.

Ek olarak; Kadastro Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, İYUK ve CMK istinaf uygulamaları, 4483 sayılı Kanun uygulamaları, Orman Hukuku, Vergi Hukuku, Enerji Hukuku, Bilişim Suçları, Mülteciler Hukuku-Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları, Aktüerya ve Tazminatlar Hukuku, Devlet Memurları Kanunu’nun işleyiş ve esasları hakkında eğitim seminerlerine katılım sağlayarak kişisel gelişim ve tecrübesine katkı sağlamıştır.

Üyelikler: İstanbul Barosu

Baro Sicil No: 34659

İLETİŞİM BİLGİLERİ
0 (216) 464 12 12
alidiren@hansu.av.tr