Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi

Bu çalışmanın amacı, içeriğinde bir çok problemi barındıran hasarın geçişi meselesinin, Türk Hukuk siteminde kendine yer bulmuş olan 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında ve bir çok boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanan ve Türkiye’nin de 2010 yılında taraf olduğu 1980 tarihli Malların Uluslararası Satışı Hakkındaki Viyana Konvansiyonu ve sözleşme serbestisi çerçevesinde en […]
Devamını Oku

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELER AÇISINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN DOĞURABİLECEĞİ HUKUKİ PROBLEMLERE GENEL BİR BAKIŞ Av. Esra HANSU ÖZET 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in mülga […]
Devamını Oku

Viyana Konvansiyonu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Satım Sözleşmesinde Hasarın İnkilali

VİYANA KONVANSİYONU  VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE SATIM SÖZLEŞMESİNDE  HASARIN İNTİKALİ Esra HANSU   ÖZET: Hasarın İntikali meselesi satım sözleşmeleri bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu konu Roma Hukuku’ndan beri, tartışmalara konu olmuş bir nitelik taşımasıyla birlikte, İsviçre Hukukunda ve diğer yabancı hukuklarda da ele alınmış ve birçok monografiye konu edilmiştir. Özellikle günümüz […]
Devamını Oku

Örgüt İle Çalışan Arasındaki ilişkinin Bitmesinin Sebepleri

ÖRGÜT İLE ÇALIŞAN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİTMESİNİN SEBEPLERİ Esra HANSU   ÖZET Günümüz teknolojisinde giderek artan küreselleşme ve yüksek rekabet durumu, stratejik yönetimi gündelik hayatın bir parçası haline getirmiştir ki konuya ilişkin olarak doktrinde de birçok vakaa analizine yer verilmiştir.  Stratejik yönetim, şirketin amaçlarına ulaşması için tasarlanan planların oluşturulması ve uygulanması ile sonuçlanan kararlar ve eylemler […]
Devamını Oku

Limited Şirketlerde Müdürlerin Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Etme Yasağı

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET ETME YASAĞI Esra HANSU   ÖZET Limited şirket müdürlerinin bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı, 6672 sayılı TTK da olduğu gibi, 6102 sayılı TTK’nda da limited şirket ortaklarının bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağına ilişkin hükümlerine atıf yapılarak düzenlenmiştir. Nitekim 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 626. maddesinde;  Müdürler ve yönetimle […]
Devamını Oku

İşe İade Davasının Sonuçları

İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI Av.Esra HANSU ÖZET Türkiye ILO’nun 158 sayılı Hizmet ilişkisine son verilmesi sözleşmesini 2 Haziran 1982 yılında kabul ederek 12 Ekim 1994 tarihinde resmi gazetede yayınlamış ve 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu ile bunu iç hukukuna aktarmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18,19,20,21’inci maddeleri 158 sayılı ILO sözleşmesi gereği olarak yürürlüğe konulmuştur. […]
Devamını Oku

Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri ile Hukuk İlişkisi – 2

Hansu Hukuk olarak, temel insan hak ve özgürlükleri içerisinde en çok kullanılan kavramları hukuksal açıdan ele aldığımız bir paylaşım dizisi oluşturduk. Siz değerli okurlarımıza hukuk ile ilgili bu kavramları kısaca anlattık. Hukuk ve Katılımcı Demokrasi Fikirlerin çatışmasını destekleyen demokrasi fikirlerin çoğalması için her zaman daha fazla katılım ister. Çünkü fikirler çoğaldıkça en doğruya bir adım […]
Devamını Oku

Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri ile Hukuk İlişkisi

Hansu Hukuk olarak, temel insan hak ve özgürlükleri içerisinde en çok kullanılan kavramları hukuksal açıdan ele aldığımız bir paylaşım dizisi oluşturduk. Siz değerli okurlarımıza hukuk ile ilgili bu kavramları kısaca anlattık. Hukuk Hukuk, Rousseau’nun sözleşmesi, Machiavelli’nin Prens’i veya günümüzün demokrasisi olarak yansıyabilir. Yıllar boyunca değişime uğrayarak devam etse de esas amacı insanı korumaktır. Yaşamın, özellikle […]
Devamını Oku