Av. DİLA ISIYEL, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olmuş, takiben 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. Yüksek lisans derslerini başarı ile tamamladıktan ve 2010 yılında Avukatlık Ruhsatı’nı aldıktan sonra, 2010 yılında tez araştırması için, Erasmus öğrenci değişim programı vasıtası ile bir dönem Universita di Roma La Sapienza’da öğrenim görmüş, burada, İş Hukuku profesörü Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli danışmanlığında İş Kazaları ile ilgili ön araştırma ödevi hazırlamıştır.

Ekim 2011 itibariyle özel hukuk bürolarında çalışmaya başlamakla İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Rekabet Hukuku, Medeni Hukuk alanlarında çalışmıştır.

Çalışma süresi boyunca dava dosyalarının hazırlanması ve takibi, duruşmalara iştirak, dava dosyasına ilişkin her türlü dilekçenin hazırlanması, Rekabet Kurumu nezdinde açılan soruşturmalarda savunma dilekçelerinin hazırlanması, icra takip dosyalarının hazırlanması ve takibi, her türlü talebin hazırlanması, İngilizce ve Türkçe sözleşmelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi, yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık sağlanması, Türkçe ve İngilizce raporlama ve bilgilendirme görevlerini yerine getirmiş, hukuk davalarının takip ve kontrolü, icra dosyalarının takip ve kontrolünü sağlayarak, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Rekabet Hukuku, Medeni Hukuk ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Mart 2017 itibari ile Hansu Avukatlık Bürosu ailesine katılarak Hansu Avukatlık Bürosu’nun dünya çapında sektör lideri olan geniş ve kapsamlı müvekkil yelpazesine hukukun her alanında danışmanlık veren, tüm uyuşmazlıklara dair süreçleri takip eden kadrosunda çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda halen İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Medeni Hukuk ve Sözleşmeler Hukuku başta olmak üzere pek çok alanda danışmanlık, dava takibi ve yasal takip noktalarında faaliyet göstermektedir.

Ek olarak; Avrupa Hukuku ve Uluslararası Hukuk alanında çalışma yapan avukatlar birliği olan Alliuris Grubu’nun 2014 yılında Barselona’da düzenlediği yaz okuluna katılım sağlayarak, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim başta olmak üzere çeşitli dersler almış, Türkiye’de hukuk eğitimi, avukatlık stajı ve adliyelerin işleyişi hususlarında sunum yapmıştır.

Bununla birlikte Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Comparative Criminal Law and Tort Law” konulu sertifika programına katılım sağlayarak kişisel gelişim ve tecrübesine katkı sağlamıştır.

Üyelikler: İstanbul Barosu

Baro Sicil No: 38921

İLETİŞİM BİLGİLERİ
0 (216) 464 12 12
dilaisiyel@hansu.av.tr