Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Hakkında Yönetmelik

Bireysel katılım sermayesi veya kamuoyunca bilinen diğer adıyla melek yatırımı teşvik amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Bireysel Katılım Sermeyesi Hakkında Yönetmelik” 13 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile başlangıç ve gelişme aşamasındaki girişimlere yatırım yapılması için melek yatırımcılara vergi indirimi desteği sağlanmaktadır. Söz konusu yönetmelikte; – Finansmana erişim sıkıntısı çeken başlangıç […]
Devamını Oku

Türkiye Liman Özelleştirmelerinde Yabancıların Durumu

Dünya ticaretinin % 90’ı, Ülkemiz ticaretinin ise % 88’i deniz yolu ile yapılmaktadır. Bu açıdan deniz ticaretinin başlangıç ve bitiş noktası olan limanların kamu kuruluşlarındaki kısıtlamalardan etkilenmemesini ve liman operasyonlarının verimlilik ve hızını arttırarak , ulusal ve bölgesel ekonomiye önemli katkılar sağlaması hedeflenerek özelleştirme uygulamalarına yer verilmiş ancak Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş liman sektöründeki özelleştirmelerden, […]
Devamını Oku

Bayilik ve Franchising Sözleşmeleri

Bayilik ve Franchising sözleşmeleri hukuki nitelik itibarıyla birbirlerine benzer özellikler taşısa ve ticari hayatta zaman zaman birbirleriyle karıştırılsa da; her iki sözleşmenin getirdiği sistem, uygulamada oldukça net bir biçimde farkını hissettirmektedir. Ticari hayatta sıkça kullanılmasına rağmen, karma nitelik taşıyan bayilik ve franchise sözleşmelerine uygulanacak hukuk normları kanunlarla düzenlenmemiş olup işbu sözleşmelere ilişkin özel borç ilişkilerinden […]
Devamını Oku