Hakkımızda

Avukatlık Büromuz, 2003 yılında kurulmuş olup halen Av. Ömer Faruk HANSU ve Av. Nejla HANSU yönetiminde geniş avukat kadrosu ile Türk ve yabancı müvekkillere en iyi kalitede danışmanlık  ve avukatlık hizmeti sunmaya odaklı olarak faaliyet gösteren bir bürodur.

Avukatlık Büromuz, güçlü ve uzman kadrosu ve müvekkillerimizin faaliyet alanına giren teknik konularda akademik çalışmaları ile tanınan danışmanların da desteğini alarak müvekkillerine danışmanlık ve her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile yargı merci nezdinde hukuki hizmet sunmaktadır.

Başta Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Gayrimenkul ve Kira Hukuku, İdare ve İmar Hukuku, Vergi Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku, Yabancı Yatırım Hukuk Danışmanlığı, Proje Geliştirme Hukuki Danışmanlığı, Ekonomik Ceza Hukuku, Alacak Tahsili ve Yapılandırması, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Enerji Hukuku, Telekomünikasyon ve Bilişim Hukuku alanında  olmak üzere faaliyet gösteren büromuz, Türk ve yabancı özel şirketler ile kamu bankaları da dahil olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu ile kamu hizmeti veren organizasyonlara hukuki hizmet sağlamaktadır.

Bizler, müvekkillerine kaliteli ve verimli bir şekilde hizmet vermeyi amaç edinmiş olmakla müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği alanlardaki gerek hukuki gerekse sektörel gelişmeleri  yakından takip etmekteyiz.

Legal 500 2009’da tavsiye edilen Avukatlık Büroları arasında yer alan Büromuz, Uluslararası Barolar Birliği, Hieros Gamos , LEGUS, Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Derneği (BCCT) ve GYODER Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği üyesidir.

Hukuki Danışmanlık

Müvekkillerimizin ticari faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri olası ihtilafların ortaya çıkmadan önlenmesi veya olası ihtilaflarda sürecin müvekkillerimiz lehine gelişmesini sağlamak amacıyla müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu çerçevede; yapılan sözleşmelere hukuki görüş bildirilmesi, şirketin aldığı önemli kararların hukuki açıdan incelenmesi, müvekkillerimizin iş hukukundan doğan yükümlülük ve haklarının tanımlanması, her türlü proje yönetiminde ilgili mevzuat ve olası riskler konusunda hukuki analiz yapılması ve benzeri konulara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Dava ve uyuşmazlıklar

Müvekkillerimizin ticari faaliyetlerine ilişkin üçüncü taraflar ile yaşadıkları uyuşmazlıkları yargı yoluna başvurmadan sulhen çözüme kavuşturmak, uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin haklarını korumak amacıyla yargı sürecini başlatmak, müvekkillerimiz aleyhinde açılmış davaların takibini yapmak ve buna benzer yargıya intikal eden veya intikal etmesi gereken konularda avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Tahsili Gecikmiş Alacaklar

Müvekkillerimizin alacaklarının hukuki açıdan değerlendirilerek risklerinin belirlenmesi ve raporlanması, alacaklara ilişkin borçlularla müzakere edilmesi, alacakların yeniden yapılandırılması, alacakların tahsiline yönelik hukuki öneriler sunulması, alacağın tahsili için adli ve idari mercilere gerekli başvuruda bulunulması, alacakların satışında hukuki destek verilmesi ve benzeri konularda hukuki hizmetler sunmaktayız.

ÜYELİKLERİMİZ

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI DERNEĞİ

Türkiye gayrimenkul sektörünün önde gelen firma ve kuruluşlarını temsil eden organizasyon.

TÜRK BELÇİKA LÜKSEMBURG TİCARET DERNEĞİ

Belçika, Lüksemburg ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol
oynayan bu derneğin üyesidir.

İNGİLİZ TİCARET ODASI DERNEĞİ (BCCT)

121 yıldır İngiltere ve Türkiye arasında ticari lişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan ve iyi ilşikilere sahip olan derneğin üyesidir.

International Bar Association

Yerel yasal düzenlemeler ile uluslararası avukatlık arasında köprü vazifesi görmek üzere 09/03/2012 tarihinde kurulan derneğin üyesidir.

Legal500

1987 yılında kurulan ve tüm dünyada doksandan fazla ülkeden seçkin hukuk firmalarının oluşturduğu uluslararası platform Legal 500 üyesidir.

HG Legal Resources

Bağımsız hukuk bürolarının oluşturduğu ilk ve en geniş iletişim ağlarından biri
olan Hieros Gamos üyesidir.

GLOBAL IP ATTORNEYS

Dünyanın çeşitli ülkelerinden fikri mülkiyet hukuku konusunda seçkin hukuk ve patent
bürolarının oluşturduğu uluslararası platform üyesi.

MONDAQ

80'den fazla ülkeden uzman, danışman ve organizasyonun oluşturduğu uluslararası iletişim ağı üyesidir.

IBA

Uluslararası Barolar Birliği üyesidir.

LEGUS

1995 yılından bu yana sadece uluslararası bir iletişim platformu olması dışında üyeleri için gerekli olan her bilgiyi sağlama felsefesini benimseyen hukuk bürosu ağının bir parçasıdır.

KALİTE BELGELERİMİZ