Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Hakkında Yönetmelik

Bireysel katılım sermayesi veya kamuoyunca bilinen diğer adıyla melek yatırımı teşvik amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Bireysel Katılım Sermeyesi Hakkında Yönetmelik” 13 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile başlangıç ve gelişme aşamasındaki girişimlere yatırım yapılması için melek yatırımcılara vergi indirimi desteği sağlanmaktadır. Söz konusu yönetmelikte; – Finansmana erişim sıkıntısı çeken başlangıç […]
Devamını Oku

Türkiye Liman Özelleştirmelerinde Yabancıların Durumu

Dünya ticaretinin % 90’ı, Ülkemiz ticaretinin ise % 88’i deniz yolu ile yapılmaktadır. Bu açıdan deniz ticaretinin başlangıç ve bitiş noktası olan limanların kamu kuruluşlarındaki kısıtlamalardan etkilenmemesini ve liman operasyonlarının verimlilik ve hızını arttırarak , ulusal ve bölgesel ekonomiye önemli katkılar sağlaması hedeflenerek özelleştirme uygulamalarına yer verilmiş ancak Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş liman sektöründeki özelleştirmelerden, […]
Devamını Oku

Bayilik ve Franchising Sözleşmeleri

Bayilik ve Franchising sözleşmeleri hukuki nitelik itibarıyla birbirlerine benzer özellikler taşısa ve ticari hayatta zaman zaman birbirleriyle karıştırılsa da; her iki sözleşmenin getirdiği sistem, uygulamada oldukça net bir biçimde farkını hissettirmektedir. Ticari hayatta sıkça kullanılmasına rağmen, karma nitelik taşıyan bayilik ve franchise sözleşmelerine uygulanacak hukuk normları kanunlarla düzenlenmemiş olup işbu sözleşmelere ilişkin özel borç ilişkilerinden […]
Devamını Oku

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Ülkemizde çalışma hayatına ilişkin en büyük sorunlardan biri önlenemeyen iş kazalarıdır. Son dönem verilere bakıldığında iş kazalarının ürkütücü boyutlara ulaştığı görülmektedir. Bu olumsuz durumun giderilmesi için çıkartılan 6331 sayılı yasa; sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma hayatının tüm işyerlerinde sağlanması ve öncelikle ölümlü iş kazalarının sona erdirilmesi için ayrım yapılmaksızın kamu ve özel sektöre ait bütün […]
Devamını Oku

GYO’lar gayrimenkul sertifikası ihraç edebilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeniden düzenlenen Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28/05/2013 tarihili Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Öncekine kıyasla çok sayıda değişikliğin yer aldığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde yapılan önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir: GYO’ların aktif toplamının en az %51’inin gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklar olarak adlandırılan gayrimenkul yatırımlarından […]
Devamını Oku

GYO’ların yatırım alanı genişletildi

SPK, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerine alınacak üst haklarının ayrı bir sayfaya ortaklık lehine daimi ve müstakil bir hak olarak kaydolunması şartı kaldırılmıştır. Böylece, tapuya tescil edilmek ve devrinde kısıtlama olmamak kaydıyla 30 yıldan kısa süreli üst haklarının da GYO’ların portföyüne alınabilmesine olanak sağlanmış ve […]
Devamını Oku