Çevre Politikası Hukuk Büromuz ofislerindeki tüm faaliyetlerinde uygulanır. Hukuk Büromuz bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

Çevreye ilişkin ilkelerimiz:

  • Ülkedeki çevre mevzuatına uymak,
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
  • Çalışanlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmeyi,
  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri amaçlamaktadır.