Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri ile Hukuk İlişkisi – 2

Hansu Hukuk olarak, temel insan hak ve özgürlükleri içerisinde en çok kullanılan kavramları hukuksal açıdan ele aldığımız bir paylaşım dizisi oluşturduk. Siz değerli okurlarımıza hukuk ile ilgili bu kavramları kısaca anlattık.

Hukuk ve Katılımcı Demokrasi

Fikirlerin çatışmasını destekleyen demokrasi fikirlerin çoğalması için her zaman daha fazla katılım ister. Çünkü fikirler çoğaldıkça en doğruya bir adım daha yaklaşılır ve çatışma ortamından her zaman en güçlü fikir sağ çıkar. Demokrasinin mükemmele ulaşması için katılımcıların çoğalması ve çeşitlenmesi gerekir. Bu sebeple katılımcı demokrasi her zaman desteklenen ve geliştikçe özenilen bir olgudur.

Hukuk ve Özgürlük

Toplumu oluşturan bireyler hukuka uygun bir biçimde birbirlerine saygı göstererek yaşamak zorundadırlar. Hukukun sınırları içerisinde insanlar doğuştan özgürdür. Yaptırım gerektirecek bir fiil gerçekleştirmediği sürece insanlar özgür yaşama hakkına sahiplerdir ve bu haklarından feragat edemezler. Özgür insan gelişir, ülkesini geliştirir ve yarınların önünü açar.

Hukuk ve Savunma

Teknolojik imkanlar ne kadar gelişmiş olsa da uyuşmazlıkların çözülmesi bazen küçük ayrıntılarla gerçekleşebilmektedir. Tüm deliller sanığın aleyhine bile olsa gerçek, umulmayan bir yerden kendisini gösterebilmektedir. Bu sebeple her türlü ayrıntının ortaya çıkartılması ve herkesin savunulması konusunda avukatlar müvekkillerinin vekili olarak bu hakkı onlar adına mesleki etik çerçevesinde kullanmak zorundadırlar.

Hukuk ve Serbest Piyasa Ekonomisi

Devlet olarak adlandırılan organ genel bir çerçeve oluşturarak ekonominin genel esaslarını belirleyerek tabiri caizse meydanı boş bırakmalıdır. Bu meydanı dolduracak kişiler vatandaşlardır ve oluşacak rekabet ortamı tekelliği ortadan kaldırarak ekonomik düzenin vatandaş tarafından vatandaş yararına kullanılmasını sağlayacaktır. Hukuki esaslar sayesinde düzenin sağlandığı piyasa hem kendisini hem de devletini geliştirir.

Hukuk ve Ticaret

Ekonomik gelişmenin en önemli ayağı olan ticaret, hayatın her anında ilişkiler içerisinde yer alır. Her bireyin günlük hayatında yer alan ticaret hukuk tarafından düzenlenir ve korunur. Hukuk-ticaret ilişkisi etkin bir biçimde sürekli gelişerek ilerlemelidir. Ticari hayatta gerçekleşen uyuşmazlıklar hızlı ve adil bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Bu şekilde oluşan güven olgusu ticareti ve dolayısıyla ekonomiyi geliştirir.

Hukuk ve İfade Özgürlüğü

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği düşünebilmesi ve düşündüklerini anlaşılır biçimde ifade etmesidir. İnsanlar hukuka uygun görüşlerini özgürce ifade edebilmeli ve bu görüşleriyle ilgili olarak yaptırımlarla karşılaşmamalı. Aksi takdirde hukuk amacını ve işlevini yitirmiş olur.

Hukuk ve Sivil Toplum Bilinci

Kamu işleriyle görevli olan insanlar bir şekilde devlet işlerine müdahil olurken bu kesimin dışında kalan vatandaşlar ancak seçim vakitlerinde bu fırsattan yararlanmaktadır. Sivil toplum olarak adlandırılan bu kesim vatandaşlar çeşitli kuruluşlar aracılığıyla devletin faaliyetleriyle ilgili görüşlerini açıklamaktan çekinmemeli, demokrasinin gereği olarak devlet faaliyetlerine istedikleri ölçüde etkin katılımda bulunmalıdırlar.

Bir yorum yazın