Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri ile Hukuk İlişkisi

Hansu Hukuk olarak, temel insan hak ve özgürlükleri içerisinde en çok kullanılan kavramları hukuksal açıdan ele aldığımız bir paylaşım dizisi oluşturduk. Siz değerli okurlarımıza hukuk ile ilgili bu kavramları kısaca anlattık.

Hukuk

Hukuk, Rousseau’nun sözleşmesi, Machiavelli’nin Prens’i veya günümüzün demokrasisi olarak yansıyabilir. Yıllar boyunca değişime uğrayarak devam etse de esas amacı insanı korumaktır. Yaşamın, özellikle toplumsal hayatın her alanında yer alan hukuk, yaşama özgürlüğü temelinde hakların en büyük savunucusudur.

Hukuk ve Çocuk Hakları

Her nesil kendi adına dünyanın dünü bugünü ve yarınını oluşturur. Çocuklar yarınların sahipleridir ve adil bir dünya onların hakkıdır. Çocuklara iyi bir dünya bırakmanın yanında onları da yarınlara eğiitilmiş ve korunmuş olarak ulaştırmak bugünün neslinin görevidir. Çocuk hakları, sağlıklı bir ilerleme için geniş uygulama alanlarına ulaşmalı ve gelişen dünyaya entegre bir şekilde ilerlemelidir. Böylece yarınların sahipleri yarınlara komple bir şekilde ulaşmış olur.

Hukuk ve Çok Kültürlülük

Farklılıklar beraberinde çeşitliliği ve çeşitlilik de zenginliği getirir. İnsanları bir yönüyle değerli kılan kültürler çoğaldıkça, bir arada yaşadıkça toplumsal zenginlik kendisini gösterme fırsatı bulur. Birbirlerine saygı göstererek bir arada yaşayan ve ilerleme kaydeden kültürler hem ekonomik hem de sosyolojik gelişmeye katkı sağlar.

Hukuk ve Ekonomi

Günümüz dünyasında ekonomi devletlerin başlıca öncelikleri arasındadır. Ekonomiye verilen büyük önem beraberinde onun etkili korunması gerekliliğini de getirir ve hukuk ekonomi ilişkisi bu bağlamda oldukça önemlidir. Hukuk düzenleyici ve koruyucu özelliğiyle ekonominin kalkanıdır.

Hukuk ve İnsan Hakları

İnsanlar sadece insan oldukları için haklara sahiplerdir. Aralarındaki fiziksel ve biyolojik farklar bu hakların eksik veya fazla olmasını etkilemez. Onurlu ve özgür bir yaşam her insanın doğuştan kazandığı bir haktır ve yaşamının sonuna kadar insanlar insan hakları esasında eşitlerdir.

Hukuk ve Kamuoyu

Kamu için çalışan her kurum kamuyu, yani vatandaşı temsil ettiği için alınması gereken kararlar adına mümkün olduğunca kamunun da fikrini almalıdır. Vatandaş, kendisi adına alınan kararlara ne kadar dahil olursa demokrasi o kadar daha gelişir. Bu bağlamda kamuoyu ülkelerin gelişmesi açısından büyük önem arz eder.

Hukuk ve Basın Özgürlüğü

Günümüz dünyasında kamu, gerçekleştirilen her türlü faaliyetten hukuki sınırlar çerçevesinde haberdar olmalı ve açıklayacağı fikirlerle faaliyetleri yönlendirici bir konumda bulunmalıdır. Haberdar olma durumu en sağlıklı biçimde bağımsız ve tarafsız basın yoluyla gerçekleşir. Kamuyonun demokrasi için ne denli önemli olduğu düşünüldüğünde bu durumun sağlanması için aracı olan basının özgür bir şekilde hareket edebilmesi de o denli önemlidir.

Bir yorum yazın