Hukuk Büromuz, özellikle beyaz yaka suçları, CEO ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında açılan kamu davalarında tecrübe sahibidir. Ekonomik Ceza Hukuku’nun kendisine özgü teknik terminolojisi nedeniyle ekonomik ceza hukuku alanında haksız ve hatalı sonuçlara sıkça rastlanması, ceza davasının neticelenmesini müteakip tazminat ve alacak davalarının da açılması halinde istenmeyen ve telafisi olmayan sonuçlar doğması nedenleri ile Avukatlık Büromuz, teknik konularda akademik çalışmaları ile tanınan danışmanların da desteğini alarak müvekkillerine kaliteli bir hukuki hizmet vermektedir.

Bu kapsamda Avukatlık Büromuz  Ekonomik Ceza Hukuku alanında güveni kötüye kullanma suçu, basit ve nitelikli dolandırıcılık, hileli ve taksirli iflas, bedelsiz kalmış senedi kullanma, karşılıksız yararlanma, suç eşyasının satın alınması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası ve enerji piyasası, rekabet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, ticari sır ve bankacılık sırrının ifşası, mal ve hizmet satımından kaçınma suçları konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.