Avukatlık Büromuz, Enerji Hukuku, Doğal Kaynaklar Hukuku, Petrol Hukuku, Maden Hukuku alanlarında uzmanlaşmış olup bu alanlardaki düzenlemeler ile EPDK, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MTA gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlara yapılan ruhsatlandırma başvuruları, idari yaptırımlarının iptali konularındaki iş ve işlemlerde müvekkillerimizi temsil etmiş bulunmakla birlikte yine enerji alanında yapılan özelleştirme ihalelerinde uluslararası faaliyet yürüten müvekkillerine hukuki değerleme [due diligence] raporu hazırlanması ve ihale sürecinde hukuki hizmetler sunmaktayız.

Enerji Hukuku’na yönelik olarak Büromuz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

-Her türlü enerji ihalesinde hukuki danışmanlık,

-Rafinerici, işleme, madeni yap depolama ve iletim dağıtıcı lisansı gibi her türlü lisans başvurularının müvekkil firma adına yapılması ve başvuru dosyasının hukuki açıdan incelenmesi, başvuru sürecinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması,

-Enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin bağlı oldukları mevzuat ve yeni düzenlemeler hakkında genel hukuki danışmanlık,

-Dağıtıcı, bayilik lisansı gibi lisans sahibi işletmeciler arasındaki her türlü sözleşmenin hazırlanması,

-Madeni yağ sektöründe fason sözleşmeleri, bayilik ve tek yetkili satıcılık sözleşmelerinin düzenlenmesi,

-EPDK, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MTA ile müvekkilleriniz arasındaki hukuki koordinasyonun sağlanması ve yürütülmesi.