20.Temmuz.2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerin de iflas erteleme kararı vermesi engellenmiştir. Bu engel hasebiyle, uygulamada çok yer bulmayan, ancak mali durumu bozulmuş şirketlerin başvurabilecekleri imkan olan konkordato, yeniden uygulanmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda avukatlık büromuz, danışanlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, mali ve finansal tablolarının uzmanlarca değerlendirilmesi, uygulanabilir ve etkili konkordato projelerinin hazırlanması, alacaklı konumundaki şirketlerle müzakerelerin yapılması ve konkordato projelerinin mahkeme kanalıyla tasdik edilerek süresi içerisinde uygulanması konusunda uzman kadromuz ile hukuki hizmet sağlamaktadır.