Avukatlık Büromuz, başta Devlet İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri ile  ilgili olarak kamu arazilerinde ve ayrıca turizm, sanayi bölgeler, enerji ve eğitim yatırımlarında müvekkillerine arazi temini, imar, ruhsat, iskan alınması, inşa etme ve işletme konularında müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Bu kapsamda Bizler, projelerin finansman ve yatırımcı ortaklıklarının kurulması konularında gerekli müracaatların yapılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması, proje faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması, arazi temini, imar, ruhsat, iskan alınması, inşaa etme ve işletme, gerekli sözleşmelerin kaleme alınması ve müzakeresi, projenin hayata geçirileceği alandaki hukuki risklerin tespit edilerek bertaraf edilmesi , destek  ile  teşvik alınması konularında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Ayrıca Avukatlık Büromuz, Organize Sanayi Bölgeleri Hukuku,  Kamulaştırma Hukuku,  Liman Hukuku, Sanayi Hukuku, Çevre Hukuku alanlarını ilgilendiren bölgelerin ve yapıların kuruluş aşamalarında hem özel girişimcileri hem de kamu kurum/kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmetleri vermiştir. Ülkemizde kurulmuş olan birçok organize sanayi ve teknoloji bölgesinin kuruluşundan işletmeye alınmasına kadar aradaki tüm aşamalarda başvuru, izin alma, ruhsat vb. diğer süreçlerin takip edilmesi ve gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Yine hem organize sanayi ve teknoloji bölgelerinin ilk kuruluş aşamasında kamulaştırma hukukuna ilişkin hem kamu idareleri hem de davalı gerçek kişilere avukatlık hizmeti sağlamıştır.