Avukatlık Büromuz sigorta sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin olarak rizikonun meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki hizmet vermekle birlikte hasar süreçlerinin verimli yürütülmesi adına hasar yönetimine ilişkin ve ayrıca risk tespiti, poliçe oluşturulması konularının her aşamasında sigorta şirketlerine danışmanlık ve avukatlık hizmetleri de vermektedir.

Bu kapsamda Avukatlık Büromuzun üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortaları, ferdi kazaları sigortaları, işveren sorumluluk sigortaları başta olmak üzere sorumluluk sigortaları, sorumlu trafik sigortası, kasko gibi araç sigortaları, hayat ve maluliyet sigortaları, yangın sigortaları, deniz sigortaları ve özel sağlık sigortalarından doğan alacak ve tazminat taleplerinin çözümünde ve davalarının takibinde engin bir tecrübesi bulunmaktadır.