Büromuzun telekomünikasyon ve bilişim  alanında sunduğu hukuki hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • İnternet ortamında fikri ve sınai hakların korunması,
 • İnternet ortamında elektronik ticaret (teklif, sipariş, sözleşme, fatura, ödeme vb.),
 • Haberleşmenin gizliliği ve internet ortamına kişisel verilerin korunması,
 • Elektronik ticaretin vergilendirilmesi,
 • Elektronik işlemlerin taşıması gereken hukuki unsurlar,
 • Vergi Usul Kanununa göre elektronik ortamda yapılması gereken işlemler,
 • Bilişim suçları ve hukuki önlemler,
 • Telekomünikasyon sektöründeki işletmecilere ve girişimcilere telekomünikasyon mevzuatı ve lisanslama konusunda hukuki destek,
 • Telekomünikasyon lisansları ve ruhsatları ile GSM hizmetlerinin imtiyaz sözleşmelerini içeren genel izinlerin alınması,
 • E-ticaret ve internet yoluyla yapılan marka ihlalleri,
 • Servis hizmet sözleşmelerinin kaleme alınması ve müzakeresi.