Avukatlık Büromuz, yabancı yatırımcı müvekkillerine Türkiye’de yatırım yapmak için araştırma yapılmaya başlanmasından, bir yatırım projesinin başarıyla hayata geçirilmesine kadar olan süreç boyunca gerekli olan her türlü yasal ruhsat ve izni almak, proje bilgi ve belgelerini hazırlamak, hukuki durum raporları hazırlamak, müzakerelerde bulunmak, devralma sonrası hizmetleri sunmak, müvekkilin yatırımını olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek hukuki konularda müvekkillerini bilgilendirmek konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu bağlamda Avukatlık Büromuz, gerek  Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu gerek Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmeliği gerekse diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcı müvekkillerine mevzuattaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek bugüne kadar edinmiş olduğu tecrübesi ile tam ve yetkin bir hukuki hizmet vermektedir.

Yabacıların Türkiye’de gayrimenkul alım satım işlemlerinde Avukatlık Büromuz, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu uyarınca müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda müvekkillerimize alım satım işlemlerinin yapılması için gerekli evrakların hazırlanması ve kontrolü, alım satım sözleşmelerinin kaleme alınması ve müzakeresi, Belediyeler ile Tapu ve Kadastro Müdürlükleri nezdinde yapılacak başvuruların takibi ve sonuçlandırılması konularında tecrübe sahibidir.

Ayrıca Avukatlık Büromuz, Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve  Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme ile diğer uluslararası sözleşmeler kapsamında Mülteci Hukuku alanında mültecilerin sığınma hakkı ile mültecilerin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar İltica Sığınma Daire Başkanlığı’na başvuru yapılması, mülteci adaylığı kartının alınması, mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statülerini elde etme gibi konularda yabancı müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.