Hakkımızda

Hansu, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile hukukun birçok alanında profesyonel hizmet veren uluslararası bir hukuk bürosudur. Bizler, yurt içinde ve yurt dışında sağlam işbirliklerimizin yanı sıra farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşan kurumsal bir avukatlık bürosuyuz.

Türkiye’nin uluslararası alanda önde gelen ve deneyimli hukuk büroları arasında bulunan Hansu Avukatlık Bürosu, merkezi İstanbul olup Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Türkiye’nin diğer önemli ticari merkezlerindeki bürolarla işbirliği yapmaktadır. Büromuz, Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hukuki hizmet sağlamaktadır.

Müvekkillerimize, ulusal ve uluslararası düzeyde, inşaat ve gayrimenkul, turizm, lojistik, otomotiv, enerji, dijital perakende, sağlık/ilaç ve tıbbi cihaz, hızlı tüketim ürünleri, kimya ve petrol ürünleri sektörleri ile eğitim, sanat ve müzecilik alanları başta olmak üzere ticaret ve hizmet sektörünü ilgilendiren tüm sektörlerde hukuki hizmet vermekteyiz. Ayrıca ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren özel şirketler ile kamu bankaları dahil birçok kamu kurum ve kuruluşu ile kamu hizmeti veren organizasyonlara da hukuki hizmet sunmaktayız.

Hansu Avukatlık Bürosu, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Gayrimenkul ve Kira Hukuku, İdare ve İmar Hukuku, Vergi Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Taşımacılık ve Lojistik Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku, Yabancı Yatırım Hukuk Danışmanlığı, Proje Geliştirme Hukuk Danışmanlığı, Ekonomik Ceza Hukuku, Alacak Tahsili ve Yapılandırması, Enerji Hukuku, Telekomünikasyon ve Bilişim Hukuku olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, müvekkillerimize tek elden ve en geniş kapsamda hizmet sunarak (“one-stop-shop”) müvekkillerimizin hukuki veya teknik tüm ihtiyaçlarını karşılamakta ve dünyanın birçok ülkesinde alanında uzman hukuk büroları ile iş birliği yaparak müvekkillerimize hukuki alanda destek vermekteyiz.

Hansu Avukatlık Bürosu olarak bugüne kadar özellikle AVM, otel, güneş-rüzgar-termik enerji santrali, hastane, Organize Sanayi Bölgesi, Teknopark/Teknofinans, özel üniversiteler ve eğitim kurumları, hava alanı, deniz limanları gibi hem büyük ölçekli yatırımlarda hem de yeni nesil yatırım projelerinin özel ve kamu arazileri üzerinde geliştirilmesi, yapımı ve işletmeciliği aşamasında hukuki destek sunduğumuz gibi, sunmaya da devam etmekteyiz. Hukuki desteğini sağladığımız sayısız proje sayesinde de proje geliştirme ve işletme hukuku alanında Türkiye’nin en deneyimli ve önde gelen hukuk büroları arasında bulunmaktayız.

Avukatlık Büromuz ayrıca Şirketler ve Ticaret Hukuku’ndaki uzun yıllara dayanan tecrübesi ve yetkinliği sayesinde şirket devralma ve birleşmeleri konusunda oldukça deneyimli olup şirket birleşme ve devralma sürecinde Hukuki İnceleme Raporu (Legal Due Diligence) düzenlenmesi, hisse devir sözleşmeleri hazırlanması ve müzakerelerinin gerçekleştirilmesi, Rekabet Kurumu, EPDK, SPK vb. kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması başta olmak üzere her aşamada hukuki hizmet vermektedir.

Bütün bunların yanı sıra bizler, uluslararası faaliyette bulunan müvekkillerimize, Türkiye’de geliştirecekleri projeler ve faaliyet alanları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından almaları gereken onay, izin, ruhsat ve lisanslara ilişkin başvuru süreci ile faydalanabilecekleri teşviklere dair hukuk hizmeti verilmesinin yanı sıra bu süreçte muhtemel risk ve hataları önceden tespit edip her ayağında hukuki liderliğini üstlendiğimiz projelerin gecikmesini de önleyen profesyonel bir hukuki destek sunmaktayız.

Hansu Avukatlık Bürosu aynı zamanda Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımcılara, hem şirket kuruluş sürecinde hem de şirket kuruluşu sonrasındaki operasyonel ve kurumsal faaliyetlere ilişkin ortaya çıkabilecek ihtilaflarla ilgili Türk hukukunda en yüksek kalite ve kapsamda hukuk desteği sunan avukatlık bürolarından olup ilgili hizmetlerimizin kalitesi, başından sonuna kadar yürütmüş olduğumuz projelerin başarısı ile tasdiklenmiştir.

Ek olarak, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin daha ileriye gitmesi amacıyla, “start-up” ve “scale-up” aşamasındaki şirketlere; finansal hizmetlerin daha kolay, verimli ve hızlı verilmesini sağlamayı amaçlayan Fintech girişimlerine; teknoloji sayesinde mekandan bağımsız olarak her türlü gıda, giyim, temizlik ve benzeri ihtiyacını dijital platformlardan temin etmeye başlayan dijital müşterilere yönelik E-Ticaret sitelerine de hukuki destek sağlamakta olup, söz konusu girişimlerin hukuki altyapısının büyütülmesi ve işletme aşamasında her türlü akıllı sözleşme ile LegalTech sisteminin kullanılması suretiyle hukuki destek vererek, Türkiye’nin bu alanda önde gelen büroları arasında yer almaktayız.

Hansu Avukatlık Bürosu ticaret hukuku ile ilgili her konuda olduğu gibi marka, patent, tasarım ve telif haklarının tescili ve korunmasının yanı sıra taklit ve korsan ile mücadele konularında, fikri mülkiyet hukuku alanında, marka ve patent alanlarında deneyimli kadrosu ile hem ulusal hem de uluslararası şirketlere en özgün şekilde ve yüksek kalitede avukatlık hizmeti veren hukuk bürolarından biri olarak tanınmaktadır.

Bizler, ulusal ve uluslararası müvekkillerimizi, ulusal mahkemelerin yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren ISTAC ile uluslararası uyuşmazlık çözüm merkezlerinde gerçekleşen tahkim yargılamalarında, akademik alanda başarıya sahip avukatlarımız ile temsil etmekte ve yargılamaların ile tahkim kuruluşları önünde yürüyen prosedürlerin her aşamasında da hukuki hizmet sunmaktayız.

Dünyanın en büyük barolarından olan İstanbul Barosuna bağlı olarak faaliyet gösteren Avukatlık Büromuz, Türkiye’nin kurumsal gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi çalışmalarında faaliyet gösteren öncü derneklerinden olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER), Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası Derneği (BCCT), TDAV-Türk Alman Avukatlar Derneği, Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği ile Uluslararası Barolar Birliği’nin üyesi olup Legal 500 2020 EMEA Yayınında da bulunmaktadır. Büromuz, ayrıca Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) ve Kömür İthalatçıları Derneği (KİAD) hukuk bölümü direktörü olarak faaliyet göstermekte olup Türkiye’de ilk kez geliştirilmekte olan Tekno-Finans projesinin de ana sponsorlarındandır.

Hukuki Danışmanlık

Müvekkillerimizin ticari faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri olası ihtilafların ortaya çıkmadan önlenmesi veya olası ihtilaflarda sürecin müvekkillerimiz lehine gelişmesini sağlamak amacıyla müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu çerçevede; yapılan sözleşmelere hukuki görüş bildirilmesi, şirketin aldığı önemli kararların hukuki açıdan incelenmesi, müvekkillerimizin iş hukukundan doğan yükümlülük ve haklarının tanımlanması, her türlü proje yönetiminde ilgili mevzuat ve olası riskler konusunda hukuki analiz yapılması ve benzeri konulara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Dava ve Uyuşmazlıklar

Müvekkillerimizin ticari faaliyetlerine ilişkin üçüncü taraflar ile yaşadıkları uyuşmazlıkları yargı yoluna başvurmadan sulhen çözüme kavuşturmak, uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin haklarını korumak amacıyla yargı sürecini başlatmak, müvekkillerimiz aleyhinde açılmış davaların takibini yapmak ve buna benzer yargıya intikal eden veya intikal etmesi gereken konularda avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Tahsili Gecikmiş Alacaklar

Müvekkillerimizin alacaklarının hukuki açıdan değerlendirilerek risklerinin belirlenmesi ve raporlanması, alacaklara ilişkin borçlularla müzakere edilmesi, alacakların yeniden yapılandırılması, alacakların tahsiline yönelik hukuki öneriler sunulması, alacağın tahsili için adli ve idari mercilere gerekli başvuruda bulunulması, alacakların satışında hukuki destek verilmesi ve benzeri konularda hukuki hizmetler sunmaktayız.

Üyeliklerimiz

Üyeliklerimiz

blank

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION

Yerel yasal düzenlemeler ile uluslararası avukatlık arasında köprü vazifesi görmek üzere 09/03/1947 tarihinde kurulan derneğin üyesidir.

blank

İSTANBUL BAROSU

blank

LEGAL500

1987 yılında kurulan ve tüm dünyada doksandan fazla ülkeden seçkin hukuk firmalarının oluşturduğu uluslararası platform Legal 500 üyesidir.

blank

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI DERNEĞİ

Türkiye gayrimenkul sektörünün önde gelen firma ve kuruluşlarını temsil eden organizasyon.

blank

DAV

Türk Alman Avukatlar Birliği

blank

İNGİLİZ TİCARET ODASI DERNEĞİ

121 yıldır İngiltere ve Türkiye arasında ticari lişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan ve iyi ilşikilere sahip olan derneğin üyesidir.

blank

CCİİST

İtalyan Ticaret Odası Derneği Üyesidir. Dernek, her iki pazardaki ticari ilişkilerini arttırmaya çalışan İtalyan ve Türk şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermektedir

blank

TÜRK BELÇİKA LÜKSEMBURG TİCARET DERNEĞİ

Belçika, Lüksemburg ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan bu derneğin üyesidir.

blank

HG LEGAL RESOURCES

Bağımsız hukuk bürolarının oluşturduğu ilk ve en geniş iletişim ağlarından biri olan Hieros Gamos üyesidir.

blank

GLOBAL IP ATTORNEYS

Dünyanın çeşitli ülkelerinden fikri mülkiyet hukuku konusunda seçkin hukuk ve patent bürolarının oluşturduğu uluslararası platform üyesi.

blank

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

blank

TÜRK PATENT KURUMU

blank

Istanbul Arbitration Association

Kalite Belgelerimiz

blank
blank
blank
Menü