Hakkımızda

Hansu Avukatlık Bürosu, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile yerel ve uluslararası faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun çok farklı alanlarında tek elden hizmet veren bir hukuk bürosudur. Yurt içi ve yurt dışında sağlam işbirliklerimizin yanı sıra farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşan kurumsal bir avukatlık bürosuyuz.

Bu doğrultuda merkezimiz İstanbul’da bulunmakta olup Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin önemli ticari merkezlerinde bulunan seçkin avukatlık bürolarıyla işbirliği yapmaktayız. Avukatlık büromuz, müvekkillerine Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ulusal ve uluslararası müvekkillerimize, hem hukuki danışmanlık konularında hem de uyuşmazlık çözüm yöntemleri alanında tek elden ve en geniş kapsamda hizmet vererek (“one-stop-shop”) kendilerinin hukuki ve teknik tüm ihtiyaçlarını karşılamakta ve yasal mevzuata uyumlu pratik çözüm önerileri getirmekteyiz. Uzman avukatlardan oluşan ekibimiz; yerel ve uluslararası faaliyet gösteren müvekkillerimizi ulusal mahkemeler nezdinde temsilin yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren ISTAC ile uluslararası uyuşmazlık çözüm merkezlerinde gerçekleşen tahkim yargılamalarında ve arabuluculuk süreçlerinde temsil etmekte ve yargılamanın her aşamasında müvekkillerimize kapsamlı şekilde hizmet sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuz uzun yıllara dayanan tecrübesi ile şirket birleşme ve devralma sürecinde; hukuki inceleme raporunun (Legal Due Diligence) düzenlenmesi, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, pay devri ile tescil işlemlerinin tamamlanması konularında müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Hansu Avukatlık Bürosu olarak; Organize Sanayi Bölgesi, Teknopark/Teknofinans, Enerji İhtisas Bölgesi, Serbest Bölge, Deniz ve Havalimanları gibi büyük ölçekli yatırım projelerinin kuruluşu, geliştirilmesi, yapımı ve işletmeye alınması aşamasında en kapsamlı şekilde hizmet vermekteyiz.

Bunun yanı sıra, enerji, turizm, tarım, sanayi, sağlık, ulaşım ve eğitim gibi çok farklı sektörlere ilişkin projelerin gerek özel gerek kamu arazileri üzerinde geliştirilmesi, projenin hukuki tasarımı, işletmeye geçirilmesi konularında uzun yıllara dayanan deneyime ve sektörel bilgi birikimine sahibiz. Aynı zamanda müvekkillerimize, ulusal ölçekte gerçekleştirilen yap-işlet-devret projelerinde ve özelleştirme ihalelerinde en kapsamlı şekilde hizmet sağlamaktayız. Bu sebeple Hansu Avukatlık Bürosu olarak proje geliştirme hukuku alanında Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında kabul edilmekteyiz.

Ayrıca Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin daha ileriye gitmesi amacıyla; “start-up” ve “scale-up” aşamasındaki şirketlere, finansal hizmetlerin daha kolay, verimli ve hızlı verilmesini sağlamayı amaçlayan Fintech girişimlerine, çok farklı sektörlerde ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan E-Ticaret sitelerine hukuki destek sağlamaktayız. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren yatırımcı ve şirketlere, söz konusu girişimlerin hukuki altyapısının tasarımı, gerekli izinlerin alınması ve işletmeye alınması aşamasında ihtiyaç olan tüm sözleşmelerin hazırlanmasında çok uzun yıllara dayanan tecrübeye ve teknik bilgiye sahibiz.

Özellikle uluslararası faaliyette bulunan şirketlere ve yatırımcılara ilişkin olarak, Türkiye’de geliştirecekleri projeler ve faaliyet alanları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından almaları gereken onay, izin, ruhsat ve lisanslara ilişkin başvuru süreci ile faydalanabilecekleri teşviklere dair hukuki danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra bu süreçte karşılaşabilecekleri muhtemel riskleri önceden tespit edip kendilerine raporlayarak önleyici hukuk hizmeti de sağlamaktayız. Uluslararası yatırımcılara aynı zamanda, hem şirket kuruluşu ve satın alma sürecinde hem de şirketin operasyonel ve kurumsal faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyacakları hukuken geçerli ve bağlayıcı sözleşmelerin ticari menfaatleri koruyacak şekilde hazırlanması ve müzakeresi konularında hizmet vermekteyiz.

Ayrıca yerel ve uluslararası faaliyet gösteren yatırımcı ve şirketlerin; gemi, yat, uçak ve gayrimenkul alım/satış ve kiralama süreçlerinin hukuki yönden takibi, escrow sözleşmeleri dâhil olmak üzere ihtiyaç olan her türlü sözleşmelerin hazırlanması ile devir, tapu ve sicil tescil işlemlerinin tamamlanması konularında uzman avukat kadromuz ile hizmet sağlamaktayız.

Avukatlık Büromuz; İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Türkiye’nin kurumsal gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi çalışmalarında faaliyet gösteren ve öncü derneklerinden olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER), Türk Alman Avukatlar Derneği (TDAV), Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği ile Uluslararası Barolar Birliği’nin üyesi olup Legal 500 EMEA 2020 ve 2021 yılı yayınlarında bulunmaktadır.

Hukuki Danışmanlık

Müvekkillerimizin ticari faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri olası ihtilafların ortaya çıkmadan önlenmesi veya olası ihtilaflarda sürecin müvekkillerimiz lehine gelişmesini sağlamak amacıyla müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu çerçevede; yapılan sözleşmelere hukuki görüş bildirilmesi, şirketin aldığı önemli kararların hukuki açıdan incelenmesi, müvekkillerimizin iş hukukundan doğan yükümlülük ve haklarının tanımlanması, her türlü proje yönetiminde ilgili mevzuat ve olası riskler konusunda hukuki analiz yapılması ve benzeri konulara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Dava ve Uyuşmazlıklar

Müvekkillerimizin ticari faaliyetlerine ilişkin üçüncü taraflar ile yaşadıkları uyuşmazlıkları yargı yoluna başvurmadan sulhen çözüme kavuşturmak, uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin haklarını korumak amacıyla yargı sürecini başlatmak, müvekkillerimiz aleyhinde açılmış davaların takibini yapmak ve buna benzer yargıya intikal eden veya intikal etmesi gereken konularda avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Tahsili Gecikmiş Alacaklar

Müvekkillerimizin alacaklarının hukuki açıdan değerlendirilerek risklerinin belirlenmesi ve raporlanması, alacaklara ilişkin borçlularla müzakere edilmesi, alacakların yeniden yapılandırılması, alacakların tahsiline yönelik hukuki öneriler sunulması, alacağın tahsili için adli ve idari mercilere gerekli başvuruda bulunulması, alacakların satışında hukuki destek verilmesi ve benzeri konularda hukuki hizmetler sunmaktayız.

Üyeliklerimiz

Üyeliklerimiz

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION

Yerel yasal düzenlemeler ile uluslararası avukatlık arasında köprü vazifesi görmek üzere 09/03/1947 tarihinde kurulan derneğin üyesidir.

İSTANBUL BAROSU

LEGAL500

1987 yılında kurulan ve tüm dünyada doksandan fazla ülkeden seçkin hukuk firmalarının oluşturduğu uluslararası platform Legal 500 üyesidir.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI DERNEĞİ

Türkiye gayrimenkul sektörünün önde gelen firma ve kuruluşlarını temsil eden organizasyon.

DAV

Türk Alman Avukatlar Birliği

İNGİLİZ TİCARET ODASI DERNEĞİ

121 yıldır İngiltere ve Türkiye arasında ticari lişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan ve iyi ilşikilere sahip olan derneğin üyesidir.

CCİİST

İtalyan Ticaret Odası Derneği Üyesidir. Dernek, her iki pazardaki ticari ilişkilerini arttırmaya çalışan İtalyan ve Türk şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermektedir

TÜRK BELÇİKA LÜKSEMBURG TİCARET DERNEĞİ

Belçika, Lüksemburg ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan bu derneğin üyesidir.

HG LEGAL RESOURCES

Bağımsız hukuk bürolarının oluşturduğu ilk ve en geniş iletişim ağlarından biri olan Hieros Gamos üyesidir.

GLOBAL IP ATTORNEYS

Dünyanın çeşitli ülkelerinden fikri mülkiyet hukuku konusunda seçkin hukuk ve patent bürolarının oluşturduğu uluslararası platform üyesi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TÜRK PATENT KURUMU

Istanbul Arbitration Association

Kalite Belgelerimiz

Menü