SECTORS

Enerji ve Maden Sektörü

Avukatlık büromuz, Enerji Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve enerji sektöründe faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde yürüyen işlemler dahil olmak üzere tüm iş alanlarında elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • Enerji Piyasası ile ilgili Lisans, izin ve ruhsata yönelik her tür işlemler
 • EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
 • Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
 • Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri
 • Enerji sektöründe kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Su, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi santrallerinin kurulumuna ilişkin başvuru ve diğer işlemler
 • ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi
 • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
 • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri
 • Elektrik Piyasasında Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satışı
 • Karbon salınımını azaltma sözleşmesi, üretim paylaşım sözleşmesi, enerji sektöründeki inşaat sözleşmeleri, elektrik bağlantı ve nakil sözleşmesi, türbin ve kurulum sözleşmesi, vergi dağıtım sözleşmesi, rödövans sözleşmesi, dağıtıcı bayi ana sözleşmeleri, EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması
 • Elektrik enerjisi tüketicilerinin kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma, perakande satış hizmet bedeli, sistem kullanım bedeli altında elektrik dağıtım şirketlerine ödedikleri bedelin iadesine yönelik hukuki hizmetlerin yürütülmesi
 • Özelleştirme yolu ile hidroelektrik santrallerinin satın alınması
 • EPDK ve idari makamlarca kesilen para cezalarının iptali
 • Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketleri ile şirket bayilerine hukuki danışmanlık
 • Elektrik ve doğalgaz Perakende dağıtım şirketlerinin alacaklarının kurumsal olarak tahsili ve icrai sürecinin takibi
 • Maden aramaya ilişkin ruhsat ve izinlerin alınması, ruhsat devri işlemleri
 • Madencilik sektöründe durum tespiti, arazi tahsisi, arazi alımı ve birleştirme, imtiyaz kazanımı, lisanslama, intifa ve irtifak tesisis,
 • Maden ocağı işletme kira sözleşmeleri
 • Çevre etkisi değerlendirme hizmetleri
 • Madencilik faaliyetlerinin finansman ve güvenlileştirme çalışmaları,
 • Öğütme, ücret karşılığı işleme ve arıtma sözleşmelerinin değerlendirilmesi, taslağının hazırlanması ve uygulamaya konması
 • Madenler ve maden ruhsatları üzerine rehin, haciz, ipotek ve ihtiyati tedbir konulması.
 • Maden ocağı kazaları davaları
 • Maden Devlet hakları ve teminat iratları konusunda oluşan ihtilaflar,
 • Maden ruhsatları ile; su havzaları, milli parklar, yaban hayatı alanları, sit alanları, zeytinlik alanlar, tarım alanları, organize sanayi bölgeleri ile özel çevre koruma bölgelerinin çakışmasından doğan ihtilaflar,
 • Madencilik faaliyetlerinin; özel mülkiyet, imar alanları içerisinde kalması ve çevre düzeni planları ile ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar.
 • Maden ihaleleri ile ilgili usul ve esastan kaynaklanan davalar.

GET IN TOUCH

If you have any further questions or would like to discuss your requirements in detail, please complete the Contact Form and we will be in touch shortly.

Latest Articles

Menü

Contact Form