Taşımacılık ve Lojistik Hukuku

Taşımacılık ve Lojistik Hukuku

İçerik Hazırlanıyor…

Taşımacılık ve Lojistik Hukuku

Taşımacılık ve lojistik sektörü, Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle ülkemizdeki en dinamik sektörlerinden biridir. Hızla değişen pazar koşullarına paralel olarak, taşımacılık ve lojistik sektöründeki zorluklar da artmaktadır. Şirketler, klasik taşıma hizmetinin yanı sıra paketleme, depolama ve envanter yönetimi gibi çeşitli hizmetler de sunmaktadırlar.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Avukatlık Büromuz, taşımacılık ve lojistik sektörünün tüm yasal yönleri için hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda Avukatlık Büromuz, müvekkillerinin nihai hedeflerine ulaşmak için müvekkillerine özel çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda bizler, yurtiçi ve yurtdışında kara, hava ve deniz taşımacılığı ile ilgili navlun / kargo taleplerinin işlenmesi de dahil olmak üzere, taşımacılık ve lojistik sektörüne eksiksiz ve yetkin yasal hizmetler sunmaktayız. Bunların yanı sıra çok yönlü kargo taşımacılığı; mahkemelerde veya tahkim kuruluşlarında tazminat talepleri ile ilgili hukuki süreçlerin takibi; taşımacılıktan kaynaklanan icrai işlemlerin takibi; taşımacılık ve lojistik ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması, revizesi, uygunluk denetimi de Avukatlık Büromuzun sunduğu sayısız hukuki hizmetten yalnızca bazılarıdır. Buna ek olarak, deneyimli ekibimiz taşımacılık ve lojistik alanları ile ilgili olarak gerekirse iş, şirket, emlak ve veri koruma hukuku ile sınai mülkiyet hakları gibi ilgili tüm yasal konularda da hukuki yardım sağlamaktadır.

Deniz Ticareti Hukuku

Malların deniz yoluyla taşınmasının; karayolu, hava veya demiryolu taşımacılığını da içermesi ve işbu taşımacılık türleri ile de birleşmesi nedeni ile uluslararası ticaretten ayrı tutulması mümkün değildir. Deniz Ticareti Hukuku, küresel anlamda hızlı bir şekilde genişlediğinden, her daim denizaşırı ülkeleri de içerdiğinden ve deniz ticareti hukukunun uygulayan şahısların bu denizaşırı ülkelerdeki farklı hukuk sitemlerine nasıl yaklaşacaklarını bilmeleri gerektiğinden bahisle; en karmaşık ve teknik hukuk alanlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Deniz taşımacılığı artık küresel, uluslararası ağın bir parçası olan ve nakliyecileri, alıcıları, ürünleri, müşterileri ve ayrıca ülkeleri birbirine bağlayan bir ulaşım şeklidir. Müvekkillerimizin faaliyet alanı gemi operasyonu, satın alma, sigorta veya sadece ulaşım olsun; Avukatlık Büromuz müvekkillerine yardımcı olmak için gerekli bilgi ve deneyime sahiptir. Bu kapsamda Avukatlık Büromuz, deniz taşımacılığında çalışan önde gelen şirketlerden oluşan bir müşteri porföyüne sahip olmakla birlikte, hem yabancı dillerde hem de yabancı mevzuatta tam yetkinliğe sahip deneyimli avukatları ile Deniz Ticareti Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkları tespit etme, önleme ve çözme konusundaki yasal hizmetlerin tamamını eksiksiz bir şekilde sunmakta ve müvekkillerinin ticari faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun kapsamlı müşteri portföyü gemi sahiplerinden, kiralayanlardan, sigortacılardan, işletmecilerden, Gemi Maliki Olmayan Taşıyıcılardan (NVOCC) ve finansörlerden oluşmakta olup deneyimli avukatlarımız ile müvekkilin hangi aktör olduğuna bakılmaksızın hukuki destek sağlanmaktadır.

Kara Taşımacılığı Hukuku

Avukatlık Büromuz, yurtiçi ve yurtdışı karayolu taşımacılığı (Türk Ulaştırma Kanunu uyarınca ve CMR Konvansiyonu’na dayalı olarak) ile ilgili olarak müvekkillere yöneltilen tüm zarar, hasar, kayıp, temerrüt iddialarına karşı veya bu iddiaları ileri sürecek şekilde tüm dava, arabuluculuk ve icrai taleplere ilişkin olarak her türlü yük anlaşmazlığı hakkında hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Hava Taşımacılığı Hukuku

Uzman ekibimiz Türk Hukuku ve Montreal, Varşova Konvansiyonları uyarınca gerek ulusal gerekse de uluslararası hava taşımacılığı sektöründeki şirketleri ve havayolu şirketlerini de kayıp, hasar ve gecikmeden kaynaklanan taleplerin bulunduğu tüm yasal uyuşmazlıklarda temsil etmekte, bu taleplerin davaya veya tahkim yolu ile ileri sürülmesine ilişkin tüm süreçlerin takibini yapmakta ve hava taşımacılığı ile ilgili bütün alanlarda da müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

Kimlere Yardımcı Oluyoruz?

Avukatlık Büromuz, ulusal ve uluslararası lojistik hizmet sağlayıcıları, nakliye şirketleri, depolama şirketleri, hava nakliye şirketleri ve havayolları ile deniz taşımacılığı şirketleri dahil olmak üzere tedarik zincirinin tüm katılımcılarına yasal hizmetler sunmaktadır.

 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form