Crimes commerciaux, économiques et en col blanc’

Crimes commerciaux, économiques et en col blanc’

Le cabinet Hansu fournit des services de conseil à ses clients cadres supérieurs au sein de grandes entreprises et membres de différent conseil d’administration de sociétés pour les assister dans leurs missions quotidiennes afin d’éviter toute activité non conforme et éviter tout type d’enquêtes et investigations. Nos avocats et consultants reconnus et expérimentés pour leurs travaux académiques offrent des services d’assistance et de représentation juridiques nécessaires pour tout type d’enquêtes pénales ouvertes à l’encontre de nos clients. La nature de ces délits nécessitant des connaissances juridiques techniques, la sévérité de la sanction pénale à encourir en cas de condamnation et l’éventuel procès judiciaire révèlent l’importance de services juridiques de haute qualité à obtenir d’un cabinet d’avocats expérimenté. 

En tant que cabinet d’avocats Hansu, les principaux services rendu à nos clients sont ;

  • Audit de conformité dans le cadre de la lutte contre la criminalité commerciale et la corruption
  • Préparation des politiques de conformité
  • Formations pour chefs d’entreprise et cadres supérieurs
  • Représentation dans les enquêtes et investigations pénales, administratives et judiciaires
  • Recours judiciaire

Audit de conformité juridique

Politiques de conformité

Formation en entreprise

Représentation dans les enquêtes et investigations

Recours judiciaire

-

Crimes commerciaux, économiques et en col blanc’

Hansu Avukatlık Bürosu, üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesi olan müvekkillerinin, görevlerini hukuka uygun bir şekilde yerine getirerek, ticari, ekonomik, beyaz yaka suçları bakımından öncelikle herhangi bir ceza soruşturmasına maruz kalmamaları için danışmanlık hizmeti vermektedir. Söz konusu suçlara ilişkin olarak başlatılan ceza soruşturmaları ile birlikte tüm ceza yargılamasının her aşamasında ihtiyaç duyulabilecek hukuki avukatlık hizmeti ise teknik konularda akademik çalışmaları ile tanınan danışmanların desteğiyle uzman ekibimiz tarafından sağlanmaktadır. Bu suç tiplerinin kendilerine özgü teknik bilgi gerektiren yapısı, mahkumiyet halinde karşı karşıya kalınacak cezai yaptırımın ağırlığı ve muhtemel hukuk yargılaması, tecrübeli bir hukuk bürosundan alınacak yüksek kalitede hukuki hizmetin önemini ortaya koymaktadır.

Hansu Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

  • Ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele kapsamında uygunluk denetimi
  • Hukuka uyum politikalarının hazırlanması
  • Şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilere eğitimler
  • Cezai, idari ve adli soruşturma ve incelemelerde temsil
  • Dava takibi
Menu

Contact Form