Droit informatique et du commerce électronique

Droit informatique et du commerce électronique

Le cabinet d’avocats Hansu, fort de son équipe d’avocats maitrisant parfaitement différentes langues étrangères, suit les développements et nouveautés en matière de droit de l’informatique et du commerce électronique dans le monde comme en Turquie afin de fournir un service juridique de haute qualité à ses clients. Nos avocats, experts dans différents domaines du droit, travaillent en équipe pour apporter des solutions efficaces aux besoins et demandes de nos clients. Nos avocats fournissent plus particulièrement des services de conseil aux entreprises qui souhaitent opérer dans le domaine du commerce électronique, notamment aux start-ups et entrepreneurs, dans la mise en place de l’infrastructure juridique adéquate. 

 • Mise en conformité des projets de commerce électronique
 • Conseil en matière de responsabilité du prestataire de service et du prestataire de services intermédiaire
 • Préparation, analyse et suivi des litiges découlant des contrats conclus par voie électronique
 • Préparation et analyse des contrats à distance et suivi des litiges 
 • Préparation et analyse découlant des conditions d’utilisation, des contrats d’adhésion et des contrats de service et suivi des litiges
 • Monnaie électronique et système de paiement
 • Protection de la propriété intellectuelle et industrielle des entreprises R&D, demandes de soutien, subvention et financement
 • Mise en conformité au droit de la protection des données personnelles, préparation des textes légaux et des contrats, dispense de formations en interne dans une entreprise
 • Mise en place de l’infrastructure juridique de différentes plateformes de contenu numérique telles que les plateformes de vidéo, musique de E-sport et de jeu électronique
 • Lutte contre le piratage des systèmes personnels ou d’entreprise
 • Mise en œuvre ou lutte des décisions de blocage d’accès
 • Acquisition des noms de domaine et litiges y afférents
 • Violation des droits personnels sur internet et les réseaux sociaux
 • Violation du droit des marques et des droits d’auteur sur internet
 • Litiges découlant de la cybercriminalité

Droit informatique et du commerce électronique

Bilişim ve Elektronik Ticaret Hukuku

Hansu Avukatlık Bürosu’nun birçok yabancı dile hâkim avukatlardan oluşan uzman kadrosu, Türkiye ve Dünya’daki yenilikleri yakından takip ederek, müvekkillerine her geçen gün daha da gelişen bilişim ve elektronik ticaret hukuku alanında yüksek kalitede hukuki hizmet vermektedir. Hukukun farklı alanlarında uzman avukatlarımız birlikte koordineli şekilde çalışarak, müvekkillerimizin çeşitli ihtiyaç ve taleplerine tek elden etkili çözümler sunmakta ve start up ve girişimciler başta olmak üzere elektronik ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen şirketlere mevzuata uygun hukuki alt yapının oluşturulmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Elektronik ticaret projelerinin ilgili mevzuata uyumu
 • Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarına ilişkin danışmanlık
 • Elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar,
 • Mesafeli sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar
 • İnternet kullanıcı ve üyelik sözleşmeleri ile hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar
 • Elektronik para ve ödeme sistemleri
 • ARGE şirketlerinin fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması, destek, hibe ve fon başvuruları
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum, yasal metin ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi eğitimler verilmesi
 • Video, müzik, E-Spor ve E-Oyun platformları gibi farklı dijital içerik platformlarının yasal altyapının oluşturulması
 • Kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking) ile mücadele edilmesi
 • Erişim engelleme kararlarına karşı tedbirler ve kararların uygulamaya konulması
 • Alan adı edinme işlemleri ve uyuşmazlıkları
 • İnternet ve sosyal medyada yaşanan kişilik hakkı ihlâlleri
 • İnternet ortamında telif ve marka hakkı ihlâlleri
 • Siber suçlardan doğan davalar

 

Menu

Contact Form