Droit fiscal

Droit fiscal

Un service de conseil juridique en droit fiscal adapté à l’activité et aux besoins spécifiques des entreprises opérant au niveau national et international est essentiel dans ce domaine qui est en constante évolution. Notre cabinet d’avocats fournit des services d’assistance et de conseil juridique à guichet unique pour toute problématique relative à l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, la retenue d’impôt sur le revenu, l’impôt foncier, la taxe spéciale sur les transactions, le droit de timbre, la taxe sur les véhicules terrestres à moteur et d’autres impôts directs et indirects. Notre équipe expérimentée, qui possède une connaissance approfondie de la conformité fiscale, peut identifier à l’avance les éventuels contentieux fiscaux de nos clients grâce à une approche sectorielle. En analysant les risques fiscaux de tout projet d’investissement et de transactions commerciales de votre entreprise, nous pouvons vous conseiller sur les mesures préventives à prendre.

En tant que cabinet d’avocats Hansu, nous fournissons des services tels que :

 • Conseil juridique dans les contrôles fiscaux, les enquêtes d’inspections de la sécurité sociale et les enquêtes des inspecteurs des douanes initiées par les autorités publiques
 • Conseil / représentation pour la conciliation
 • Recours administratifs pour la correction des erreurs, la réduction des pénalités, le repentir fiscal et toute autre rectification
 • Service de conseil juridique sur les irrégularités et amendes infligées par les administrations fiscales, bureaux des impôts, douanes et la sécurité sociale
 • Planification fiscale des transactions et activités commerciales
 • Obtention d’avis et décision de l’administration compétente
 • Examiner les processus de structuration et de mise en œuvre des incitations fiscales
 • Faire des accords pour argent comptant
 • Préparation des contrats commerciaux internationaux liés à l’exportation et à l’importation
 • Transactions concernant les zones franches
 • Livraison internationale et modes de paiement
 • Régimes d’incitation à l’investissement
 • Convention de non double imposition
 • Exonérations fiscales
 • Enquêtes financières
 • Services de conformité 

Droit fiscal

Vergi Hukuku

Sürekli değişen vergi mevzuatına ilişkin olarak işletmenizin özel gereksinimlerini ön planda tutan bir hukuki danışmanlık hizmeti alınması ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren şirketler için hayati önemdedir. Avukatlık Büromuz kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve diğer doğrudan ve dolaylı vergilere ilişkin olarak tek elden hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Vergi hukukuna uyumluluk konusunda geniş bilgi birikimine sahip tecrübeli ekibimiz, sektörel bir yaklaşımla müvekkillerimizin muhtemel vergi ihtilaflarını önceden tespit edebilmektedir. İşletmenizin her türlü yatırım projesi ve ticari işlemi esnasında ortaya çıkabilecek vergi risklerini kapsamlı şekilde analiz ederek mevzuata uyumlu şekilde önleyici tedbirler almanızı sağlayabiliriz.

Vergi hukuku alanında özellikle,

 • Kamu otoriteleri tarafından başlatılan vergi incelemeleri, sosyal güvenlik müfettişlik soruşturmaları ve gümrük müfettişleri incelemelerinde hukuki danışmanlık
 • Uzlaşma danışmanlığı/temsili
 • Hataların düzeltilmesi, cezalarda indirim, pişmanlık ve ıslah gibi diğer idari yollara başvurulması
 • Gelir idareleri, vergi daireleri, gümrük idaresi, sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük ve cezalara ilişkin olarak danışmanlık hizmeti
 • Ticari işlem ve faaliyetler için vergi planlaması
 • İdare’den özelge ve görüş alınması
 • Vergi teşviklerinin detaylı yapılandırma ve uygulama süreçlerinin incelenmesi
 • Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yapılması
 • İhracat ve ithalat ile ilgili uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması
 • Serbest bölgelere ilişkin işlemler
 • Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri
 • Yatırım teşvik rejimleri
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları
 • Vergi muafiyetleri
 • Kara para soruşturmalar
 • Hukuka uyum hizmetleri

konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Menu

Contact Form