Droit de la construction et immobilier

Droit de la construction et immobilier

Le droit de la construction et immobilier constitue l’une de notre principale activité ; dans ce contexte nous représentons des banques d’investissement et autres institutions de crédit-bail, des fonds de capital-investissement, des fonds de pension et de l’État, des fonds d’investissement immobilier, des exploitants d’hôtels et de centres commerciaux dans le développement, la gestion et  la location. Nos avocats fournissent un service sur-mesure et spécifique à chaque client et à chaque projet. 

En tant que cabinet d’avocats Hansu, nous fournissons un soutien pragmatique et axé sur les résultats aux entrepreneurs privés, pendant les phases d’appel d’offres, de développement de projets, de construction et d’exploitation de projets immobiliers à construire sur des terrains publics (trésor public / municipalité) et de mise en place de l’infrastructure juridique et financement des projets.

Dans ce contexte, une part importante de notre activité est consacrée au traitement des projets immobiliers de grande envergure tels que des centres commerciaux, des universités, des hôtels, des zones industrielles organisées, des hôpitaux, des musées, ainsi que les zones de libre-échange. Les avocats experts de notre cabinet fournissent des services de conseil complets à nos clients dans d’autres domaines connexes tels que les contrats, les appels d’offres publics, le zonage, la transformation urbaine, l’expropriation, le droit fiscal.

Notre cabinet d’avocats intervient particulièrement pour les situations suivantes : 

 • Contrats d’achat et de vente de biens immobiliers
 • Contrats de location
 • Contrat de construction en échange d’une part de terrain ou avec partage des revenus
 • Contrats de leasing
 • Établissement et annulation de droits personnels (promesse de vente, d’achat, préachat, rachat) et réels (usufruit, hypothèque) sur les biens immobiliers
 • Coordination de projets immobiliers
 • Coordination du permis de construction et autres processus administratifs
 • Examen des dettes fiscales dans la mise en œuvre des projets
 • Suivi des contrats et du processus administratif de restauration des biens immobiliers qualifiés de monuments historiques
 • Contrats de financement de projets et des partenariats réunissant investisseurs et constructeurs
 • Litiges découlant du droit de propriété du bien immobilier et d’autres droits réels et personnels
 • Représentation devant les juridictions pour enregistrement et annulation d’actes sur le registre foncier
 • Cas de détermination, d’adaptation des loyers et procédure d’expulsions
 • Contestation d’un plan local d’urbanisme et contentieux
 • Suivi des pratiques cadastrales et exécution des processus contentieux
 • Résolution des litiges découlant du droit de la copropriété
 • Résolution de tous types de litiges découlant du droit des successions

Droit de la construction et immobilier

Hansu Avukatlık Bürosu olarak ana faaliyet alanlarımızdan olan inşaat ve gayrimenkul sektöründe projelerin geliştirilmesi, yönetimi ve kiralanması süreçlerinde yatırım bankalarını ve diğer finansal kiralama kuruluşlarını, özel sermaye fonlarını, emeklilik ve devlet fonlarını, gayrimenkul yatırım fonlarını, otel ve AVM işletmecilerini temsil etmekteyiz. Bu kapsamda avukatlarımız, müvekkillerimizin her projesi özelinde ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir şekilde proje geliştirme danışmanlığı sunmaktadır.

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Hansu Avukatlık Bürosu olarak ana faaliyet alanlarımızdan olan inşaat ve gayrimenkul sektöründe projelerin geliştirilmesi, yönetimi ve kiralanması süreçlerinde yatırım bankalarını ve diğer finansal kiralama kuruluşlarını, özel sermaye fonlarını, emeklilik ve devlet fonlarını, gayrimenkul yatırım fonlarını, otel ve AVM işletmecilerini temsil etmekteyiz. Bu kapsamda avukatlarımız, müvekkillerimizin her projesi özelinde ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir şekilde proje geliştirme danışmanlığı sunmaktadır.

Hansu Avukatlık Bürosu olarak gerek kamu (hazine/belediye) ve vakıf arazileri üzerinde inşa edilecek gayrimenkul projeleri için ihale, proje geliştirme, yapım ve işletme aşamalarında, gerekse proje geliştiricisi özel girişimcilerine, projelerinin hukuki alt yapısının oluşturulması ve finansmanı süreçlerinde etkili ve çözüm odaklı destek vermekteyiz.

Bu kapsamda alışveriş merkezi, üniversite, otel, organize sanayi bölgesi, hastane, müze gibi büyük çaptaki gayrimenkul projelerin geliştirilmesinin yanı sıra organize sanayi bölgeleri ve serbest ticaret bölgelerinde yapılan yatırımlara ilişkin olarak avukatlık büromuz uzun yıllara dayanan tecrübe ve sektörel bilgi birikimine sahiptir. Büromuzun uzman ve tecrübeli avukatları; sözleşmeler, kamu ihaleleri, imar, kentsel dönüşüm, kamulaştırma, vergi hukuku gibi bağlantılı diğer alanlarda da, müvekkillerimize kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve uluslararası müvekkillerimize özellikle;

 • Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri
 • Gayrimenkul kira sözleşmeleri
 • Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi ve hasılat paylaşımlı inşaat yapım sözleşmeleri
 • Finansal kiralama sözleşmeleri
 • Gayrimenkuller üzerinde şahsi (satış vaadi, alım, ön alım, geri alım) ve ayni (intifa, ipotek) hakkı tesisi ve terkini
 • Gayrimenkul projelerinin koordinasyonu
 • İnşaat ruhsatı ve sair idari işlem süreçlerini koordinasyonu
 • Proje uygulamalarında vergisel yükümlülüklerin incelenmesi
 • Tarihi eser niteliğindeki gayrimenkullerin restorasyonuna ilişkin sözleşmeler ve idari sürecin takibi
 • Yatırımcılar ve inşaat şirketlerini bir araya getiren büyük ölçekli projelerin finansmanı ve ortaklık yapılarına ilişkin sözleşmeler
 • Gayrimenkulün mülkiyet hakkı ile diğer ayni ve şahsi haklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Tapu iptal tescil davalarında temsil
 • Kira tespit, uyarlama ve tahliye davaları
 • İmar planlarına karşı itiraz ve dava süreçlerinin takibi
 • Kadastro uygulamalarının takibi ve ilgili dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Kat mülkiyeti hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
 • Miras hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümü
Menu

Contact Form