İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Hansu Avukatlık Bürosu olarak ana faaliyet alanlarımızdan olan inşaat ve gayrimenkul sektöründe projelerin geliştirilmesi, yönetimi ve kiralanması süreçlerinde yatırım bankalarını ve diğer finansal kiralama kuruluşlarını, özel sermaye fonlarını, emeklilik ve devlet fonlarını, gayrimenkul yatırım fonlarını, otel ve AVM işletmecilerini temsil etmekteyiz. Bu kapsamda avukatlarımız, müvekkillerimizin her projesi özelinde ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir şekilde proje geliştirme danışmanlığı sunmaktadır.

Hansu Avukatlık Bürosu olarak gerek kamu (hazine/belediye) ve vakıf arazileri üzerinde inşa edilecek gayrimenkul projeleri için ihale, proje geliştirme, yapım ve işletme aşamalarında, gerekse proje geliştiricisi özel girişimcilerine, projelerinin hukuki alt yapısının oluşturulması ve finansmanı süreçlerinde etkili ve çözüm odaklı destek vermekteyiz.

Bu kapsamda alışveriş merkezi, üniversite, otel, organize sanayi bölgesi, hastane, müze gibi büyük çaptaki gayrimenkul projelerin geliştirilmesinin yanı sıra organize sanayi bölgeleri ve serbest ticaret bölgelerinde yapılan yatırımlara ilişkin olarak avukatlık büromuz uzun yıllara dayanan tecrübe ve sektörel bilgi birikimine sahiptir. Büromuzun uzman ve tecrübeli avukatları; sözleşmeler, kamu ihaleleri, imar, kentsel dönüşüm, kamulaştırma, vergi hukuku gibi bağlantılı diğer alanlarda da, müvekkillerimize kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve uluslararası müvekkillerimize özellikle;

 • Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri
 • Gayrimenkul kira sözleşmeleri
 • Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi ve hasılat paylaşımlı inşaat yapım sözleşmeleri
 • Finansal kiralama sözleşmeleri
 • Gayrimenkuller üzerinde şahsi (satış vaadi, alım, ön alım, geri alım) ve ayni (intifa, ipotek) hakkı tesisi ve terkini
 • Gayrimenkul projelerinin koordinasyonu
 • İnşaat ruhsatı ve sair idari işlem süreçlerini koordinasyonu
 • Proje uygulamalarında vergisel yükümlülüklerin incelenmesi
 • Tarihi eser niteliğindeki gayrimenkullerin restorasyonuna ilişkin sözleşmeler ve idari sürecin takibi
 • Yatırımcılar ve inşaat şirketlerini bir araya getiren büyük ölçekli projelerin finansmanı ve ortaklık yapılarına ilişkin sözleşmeler
 • Gayrimenkulün mülkiyet hakkı ile diğer ayni ve şahsi haklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Tapu iptal tescil davalarında temsil
 • Kira tespit, uyarlama ve tahliye davaları
 • İmar planlarına karşı itiraz ve dava süreçlerinin takibi
 • Kadastro uygulamalarının takibi ve ilgili dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Kat mülkiyeti hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
 • Miras hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümü

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Hansu Avukatlık Bürosu olarak ana faaliyet alanlarımızdan olan inşaat ve gayrimenkul sektöründe projelerin geliştirilmesi, yönetimi ve kiralanması süreçlerinde yatırım bankalarını ve diğer finansal kiralama kuruluşlarını, özel sermaye fonlarını, emeklilik ve devlet fonlarını, gayrimenkul yatırım fonlarını, otel ve AVM işletmecilerini temsil etmekteyiz. Bu kapsamda avukatlarımız, müvekkillerimizin her projesi özelinde ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir şekilde proje geliştirme danışmanlığı sunmaktadır.

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Hansu Avukatlık Bürosu olarak ana faaliyet alanlarımızdan olan inşaat ve gayrimenkul sektöründe projelerin geliştirilmesi, yönetimi ve kiralanması süreçlerinde yatırım bankalarını ve diğer finansal kiralama kuruluşlarını, özel sermaye fonlarını, emeklilik ve devlet fonlarını, gayrimenkul yatırım fonlarını, otel ve AVM işletmecilerini temsil etmekteyiz. Bu kapsamda avukatlarımız, müvekkillerimizin her projesi özelinde ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir şekilde proje geliştirme danışmanlığı sunmaktadır.

Hansu Avukatlık Bürosu olarak gerek kamu (hazine/belediye) ve vakıf arazileri üzerinde inşa edilecek gayrimenkul projeleri için ihale, proje geliştirme, yapım ve işletme aşamalarında, gerekse proje geliştiricisi özel girişimcilerine, projelerinin hukuki alt yapısının oluşturulması ve finansmanı süreçlerinde etkili ve çözüm odaklı destek vermekteyiz.

Bu kapsamda alışveriş merkezi, üniversite, otel, organize sanayi bölgesi, hastane, müze gibi büyük çaptaki gayrimenkul projelerin geliştirilmesinin yanı sıra organize sanayi bölgeleri ve serbest ticaret bölgelerinde yapılan yatırımlara ilişkin olarak avukatlık büromuz uzun yıllara dayanan tecrübe ve sektörel bilgi birikimine sahiptir. Büromuzun uzman ve tecrübeli avukatları; sözleşmeler, kamu ihaleleri, imar, kentsel dönüşüm, kamulaştırma, vergi hukuku gibi bağlantılı diğer alanlarda da, müvekkillerimize kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve uluslararası müvekkillerimize özellikle;

 • Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri
 • Gayrimenkul kira sözleşmeleri
 • Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi ve hasılat paylaşımlı inşaat yapım sözleşmeleri
 • Finansal kiralama sözleşmeleri
 • Gayrimenkuller üzerinde şahsi (satış vaadi, alım, ön alım, geri alım) ve ayni (intifa, ipotek) hakkı tesisi ve terkini
 • Gayrimenkul projelerinin koordinasyonu
 • İnşaat ruhsatı ve sair idari işlem süreçlerini koordinasyonu
 • Proje uygulamalarında vergisel yükümlülüklerin incelenmesi
 • Tarihi eser niteliğindeki gayrimenkullerin restorasyonuna ilişkin sözleşmeler ve idari sürecin takibi
 • Yatırımcılar ve inşaat şirketlerini bir araya getiren büyük ölçekli projelerin finansmanı ve ortaklık yapılarına ilişkin sözleşmeler
 • Gayrimenkulün mülkiyet hakkı ile diğer ayni ve şahsi haklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Tapu iptal tescil davalarında temsil
 • Kira tespit, uyarlama ve tahliye davaları
 • İmar planlarına karşı itiraz ve dava süreçlerinin takibi
 • Kadastro uygulamalarının takibi ve ilgili dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Kat mülkiyeti hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
 • Miras hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümü

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form