Kira Sözleşmeleri ve Tahliye

Kira Sözleşmeleri ve Tahliye

Kira hukuku alanında, hem kiraya veren hem de kiracı sıfatını haiz müvekkillerimize kapsamlı bir hukuki hizmet vermekteyiz. Kira sözleşmesinin hazırlanması, müzakeresi ve taraflarca imzalanması ve tapuya şerhinin yanı sıra, kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar ile kiracının tahliyesi süreçlerine ilişkin olarak müvekkillerimize etkili ve çözüm odaklı şekilde danışmanlık hizmeti sunmaktayız

Avukatlık büromuz tarafından özellikle,

 • Ticari kira sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması
 • Alt kira, kullanım hakkının devri, kira ilişkisinin devri sözleşmeleri
 • Kira sözleşmesinin tapuya şerhi
 • Kira parasının tespiti davası
 • Kira parasının uyarlanması davası
 • Hapis hakkının kullanılması
 • Gelir vergisi (Stopaj), katma değer vergisi (KDV) ve damga vergisine ilişkin yükümlülükler
 • Kira sözleşmesinin sözleşmeye aykırılık, kiracının iflâsı, ölümü ya da kira bedelinin ödenmemesi gibi sebeplerle sözleşmenin sona erdirilmesi
 • Kiracının haklı nedenle veya kira süresinin sona ermesi nedeniyle kira sözleşmesini feshi
 • Tahliye taahhütnamesine dayalı olarak açılan tahliye davaları
 • Kiracının kira parasını ödememesi nedeniyle iki haklı ihtara dayalı olarak açılan tahliye davaları
 • Kiraya verenin gereksinimi sebebiyle açılan tahliye davaları
 • Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla açılan tahliye davaları
 • Yeni malikin gereksinimi sebebiyle açılan tahliye davaları
 • Kira alacağının tahsili ve kiracının taşınmazdan tahliyesi talepli ilamsız icra takibi

Kira/Alt Kira Sözleşmeleri

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi

Kira Bedelinin Tespiti/ Uyarlama Davaları

Kira Sözleşmesinin Feshi

Tahliye Davaları

Tahliye Talepli İcra Takibi

Kira Sözleşmeleri ve Tahliye

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form