ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

Kendine has dinamikleri ve yatırımcıların yoğun ilgi duyduğu alanların başında gelen enerji ve doğal kaynaklar sektörü, son yıllarda Türkiye’de oldukça önemli bir noktaya gelmiştir. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yasal düzenlenmelere tabi tutulmakta ve denetlenmektedir. Sürekli yükselen rekabet ortamının yanı sıra yeni düzenlemeler sebebiyle artan mevzuat gereklilikleri neticesinde bu alanda faaliyet gösteren şirket ve yatırımcılara yönelik hukuk ve danışmanlık hizmetleri de sektöre özgü uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir. Avukatlık büromuz, Enerji Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve enerji sektöründe faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde yürüyen işlemler dâhil olmak üzere elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren şirket ve yatırımcıları ilgilendiren tüm iş alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji alanındaki projelerin (GES, RES ve HES) mevzuata uygun bir şekilde geliştirilmesi, lisansların temin edilmesi ve işletme esnasında ortaya çıkabilecek tüm hukuki sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmektedir. Bunun yanı sıra madencilik sektöründe izin ve ruhsatların alınması, sözleşmelerin hazırlanması, maden ocaklarının işletilmesine ilişkin mevzuat hakkında danışmanlık verilmesi konularında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahibiz.

Güneş enerjisi santrali kurmak istiyorum.

Güneş enerjisine dayanan lisanssız elektrik üretim tesisimi devretmek istiyorum.

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanım hakkına yönelik yarışma usulü nasıl gerçekleşir?

Enerji performans sözleşmesi imzalayacağım.

Türkiye’de yenilenebilir enerji üretiminde hangi teşvik ve mali avantajlar bulunmaktadır?

Enerji projelerinde imar planı başvuru süreci nasıl işler?

Enerji yatırımlarında özel kişiler lehine kamulaştırma nasıl gerçekleşir?

Maden aramaya ilişkin ruhsat ve izinleri nasıl alabilirim?

Madencilik faaliyetlerinde meraların kullanımı konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarımı nasıl çözebilirim?

Menü