SAĞLIK ve İLAÇ

SAĞLIK ve İLAÇ

Oldukça regule bir alan olan sağlık ve ilaç sektörü, özellikle pandemi süreci ile birlikte Türkiye ve dünyada ticari hacim açısından önemli bir pozisyon elde etmiştir. Önümüzdeki yıllarda global ilaç ve tıbbi cihazlar sektörünün kilit oyuncularından biri haline gelmeyi hedefleyen ülkemizde, orta ve büyük ölçekli üretici şirketler devlet tarafından sağlanan teşvikler ile Ar-Ge faaliyetlerine ciddi yatırımlar yapmaktadırlar. Uzman avukat kadromuzun desteği ile yasal düzenlemelere ve sektörün değişken koşullarına uyum sağlayabilirsiniz. Bu anlamda hastane kurulum süreci dâhil olmak üzere ilaç, tıbbi cihazlar ve sağlık alanında proje geliştirmede uzman olan Avukatlık Büromuz farmakolojik ve biyoteknolojik endüstride yer alan şirketlere de tek elden hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Sağlık yatırım projemi nasıl hayata geçirebilirim?

Özel hastanelerin hukuki sorumluluğu nedir?

Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk koşulları nelerdir?

Hekimin muayenehane açmasının hukuki şartları nedir?

Estetik ameliyatlardan kaynaklı bir uyuşmazlığım var.

Sağlık sektörüne ilişkin kamu ihalelerine nasıl katılabilirim?

Sağlık kuruluşum için gerekli sözleşmeleri nasıl hazırlarım?

İlaç ve medikal ekipmanların patentlerini nasıl alırım?

Kişisel sağlık verilerini saklama, silme, yok etme veya anonimleştirme sürecini mevzuata uyumlu şekilde nasıl yönetmeliyim?

Menü