Uzmanlık Alanlarımız

blank

Yabancı Yatırım ve Proje Geliştirme Hukuku

Türkiye, dinamik ve büyüyen ekonomisi, stratejik konumu ve yatırımcı dostu ortamı ile uluslararası yatırımların en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir…
blank

Enerji Projeleri Hukuku

Enerji Projeleri Hukuku, Petrol Hukuku ve Maden Hukuku alanında geniş tecrübeye sahip büromuz müvekkillerimizi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik…
blank

Tarım ve Doğal Kaynak (Su/Maden) Hukuku

Tarım ve Doğal Kaynaklar Hukuku, tarım işletmelerinin geliştirilmesi ile toprak mülkiyeti, tarımsal gıda ve lif ürünlerinin üretimi, satışı, taşınması ve işlenmesi ile ilgili tüm yerel mevzuatı…
blank

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Avrupa’daki en umut vaat eden emlak pazarlarından birine sahip olan Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumun yanı sıra güçlü inşaat sektörü ve büyüyen endüstriyel üretimi…
blank

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Avukatlık büromuz sözleşmenin değerinden bağımsız olarak, şirketlerin faaliyet ve stratejisinin devamlılığını sağlamanın yanı sıra yasal çıkarlarını korumak…
blank

Tüketici ve Ürün/Hizmet Güvenliği Hukuku

Genel ürün güvenliği direktifine göre piyasaya sadece güvenli ürünler sunulmalıdır. Türkiye, AB üyeliği müzakere sürecinde…
blank

Birleşme ve Devralmalar

Her bir ticari kararın yasal bir bakış açısıyla incelenmesi gerekeceğinden, şirketlerin kurumsal konulardaki faaliyetlerini dengeli bir şekilde yürütebilmesi için deneyimli…
blank

E-Ticaret Hukuku / Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

İnternet, bireylerin ve şirketlerin en son teknolojik gelişmeleri kullanarak yasal işlemler yapabileceği bir alan haline gelmiştir…
blank

Girişimcilik Hukuku ve Start-Up Şirketleri Hukuku

Avukatlık Büromuz, Girişimcilik Hukuku ve Start-Up Hukuku kapsamında sonuç odaklı bir strateji tespit edilmesi amacıyla şirketlere…
blank

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Sigorta hukuku, sigorta poliçeleri ve işbu sigorta poliçelerine dayalı talepleri kapsamakta iken tazminat hukuku, çeşitli durumlardan kaynaklanan yaralanma hasar ve/veya kayıp…
blank

Kişisel Veri Koruma Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmesi ile birlikte, ticari faaliyet gösteren ve kişisel verileri işleyen tüm gerçek/tüzel şahısların kişisel verilerin korunması…
blank

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul anlaşmaları hem çok yönlü finansal düzenlemeler içerdiğinden hem de doğası gereği son derece teknik özelliğe sahip olmaları sebebiyle, avukatlık büromuz…
blank

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı, riskli ve eski binaların yerini sürdürülebilir yaşam alanlarıyla değiştirilmesi ile şehir merkezleri ve tarihi mekânları iyileştirmeyi…
blank

İdare ve Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma, devletin veya bir kamu kuruluşunun özel mülkiyete konu bir taşınmazı alarak kamu yararına kullanmasını mümkün kılan yasal bir yoldur…
blank

İmar ve Eski Eser Hukuku

Avukatlık Büromuz, imar planlarının geliştirilmesi ve değiştirilmesi, parselasyon işlemlerinin iptali, kaçak yapı ve yıkım davaları, eski eser ve sit alanları…
blank

Vergi Hukuku – Sosyal Güvenlik ve Gümrük İnceleme Danışmanlığı ve Hukuki Uyuşmazlıklar

Türkiye’de vergi mevzuatı sürekli değişmesi sebebiyle, ulusal vergi rejimine ilişkin kişiye özel hukuki destek ulusal ve uluslararası faaliyet…
blank

Taşımacılık ve Lojistik Hukuku

Taşımacılık ve lojistik sektörü, Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle ülkemizdeki en dinamik sektörlerinden biridir. Hızla değişen pazar koşullarına paralel olarak, taşımacılık ve lojistik sektöründeki…
blank

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve sınai mülklerin yanı sıra teknoloji hizmetleri de her türlü işletme için son derece değerlidir. Dolayısıyla, fikri mülkiyet sözleşmeleri ve lisansları ile ticari markaların ve buluşların korunması hususu…
blank

Sanat ve Müze Hukuku

Hansu Hukuk Bürosu olarak yurtiçinde ve yurtdışında sanat, müze ve kültürel varlıkları önemsiyoruz. Kapsamlı müvekkil portföyümüz, sanat ve müzeyle ilgili işlerini yürüten…
blank

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

İşverenler, iş hukuku mevzuatına ve dokümantasyon kurallarına uymak zorundadırlar. Deneyimlerimize göre şirketler, katı dokümantasyon kurallarına uymamaları…
blank

Vakıflar ve Dernekler Hukuku

Türk Hukuku her ne kadar dernek ve vakıflara tüzel kişilik tanımasa da, dernek ve vakıfların suiistimale açık yapıları sebebiyle sıkı denetim öngörülmüş ve herhangi bir prosedür…
blank

Basın ve Medya Hukuku

Günümüz dünyasında, internet ortamında bilgiye erişimin kolay olmasının yanında bilgi kirliliği nedeniyle doğru bilgilere erişim oldukça zorlaşmıştır…
blank

Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri Hukuku

Kamu ile yapılacak ilgili ihale sözleşmeleri oldukça yoğun bir hukuki denetimden geçmesi gereken ve risklerin önceden belirlenmesi…
blank

Konkordato ve Yeniden Yapılanma

Türkiye’de 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerinde iflas erteleme kararı vermesi…
blank

İcra ve İflas Hukuku

Türk icra mevzuatı, alacaklının sahip olduğu belgenin yasal gücüne bağlı olarak alacaklılara icra takibi ve hakları için çeşitli yasal yollar sağlar. Bu bağlamda, Türk İcra Hukuku bilindiği üzere borçludan borç tahsilatı…
blank

Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele

Tipik beyaz yaka suçlarına örnek olarak ücret hırsızlığı, dolandırıcılık, rüşvet, saadet zinciri faaliyetleri, ticari sırlara ilişkin yükümlülüklerin ihlalleri, zimmete para geçirme, siber suç…
blank

Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hukuku

İlaç, tıbbi malzeme sektörü ve hastanelerin kurulması dahil olmak üzere sağlık projesi geliştirme alanında uzman bir avukatlık bürosu olarak, farmakolojik ve biyoteknolojik endüstride yer alan şirketlere…
blank

Uluslararası Tahkim

Tahkim, yasal uyuşmazlıkların çözümü için alternatif bir yol sunmaktadır. Tahkim davalarında uyuşmazlıklara arabuluculuk etme ve müvekkilleri temsil etme konusunda kapsamlı…
Menü