Uzmanlık Alanlarımız

Şirketler Hukuku_Gorsel_Hansu_Hukuk

Şirketler Hukuku

Yerli ve uluslararası alanda faaliyet gösteren gayrimenkul ve inşaat, enerji ve maden, kimya ve petrol ürünleri, sağlık ve ilaç, eğitim ve turizm yatırımları, tarım ve gıda, finans ve escrow, telekomünikasyon ve e-ticaret, ulaşım ve lojistik, girişimcilik ve start up gibi pek çok sektörden müvekkilimize tek elden şirketler hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerimize özellikle aşağıdaki konularda hukuki hizmet sunmaktayız:

 • Amaca ve ihtiyaca uygun şirket tipinin belirlenerek kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şube ve irtibat bürolarının açılması
 • Ana sözleşme (esas sözleşme) ve hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması
 • Kurumsal yönetim anlayışının yerleştirilmesi
 • Sektörel mevzuata uyum
 • Yatırım danışmanlığı
 • Yönetim kurulu toplantılarına danışmanlık
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesi
 • Ana sözleşme değişiklikleri
 • Sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin prosedürler
 • Hisse devir işlemleri
 • Satış, hizmet, bayi, dağıtım, distribütörlük sözleşmeleri dahil her tür ticari sözleşmelerin hazırlanması
 • Uluslararası alacakların tahsili
 • Vergi stratejilerinin belirlenmesi
 • Rekabet mevzuatına uyum,
 • Haklı nedenle fesih, çıkma çıkarılma
 • Due Diligence raporları

Şirketlerin rutin işleyişine dair sürekli olarak verdiğimiz bu danışmanlık hizmetinin yanında, uzmanlık gerektiren diğer alanlarda da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

İdare ve Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma, devletin veya bir kamu kuruluşunun özel mülkiyete konu bir taşınmazı alarak kamu yararına kullanmasını mümkün kılan yasal bir yoldur. Türkiye’de taşınmazlar çoğunlukla karayolları, demiryolları, havaalanları veya diğer altyapı projeleri inşa etmek için kamulaştırılmaktadır. Hansu Hukuk Bürosu, İdare ve Kamulaştırma Hukuku’nun her alanında kapsamlı hukuki hizmet sağlamaktadır.
blank

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Avukatlık Büromuz, başta özelleştirme, kamu hizmetleri, imtiyaz ve lisanslama, çevre ve şehircilik, kamu malları hukuki rejimi konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, belediye kararlarına, KİK kararına, SPK kararına, EPDK kararına, Rekabet Kurulu kararına, Kurul kararına itiraz edilmesi ve bu hususlara ilişkin gerek iptal davaları gerekse tam yargı davalarında müvekkillerin temsil edilmesi, kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi ile kamu ihalelerine katılım konuları olmak üzere devlet veya idari kurumların işlemlerinin iptali, idari cezaların ve idarenin sebebiyet verdiği zararlar nedeniyle elde edilen hak taleplerine ilişkin olarak özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin devletle ilişki içinde olduğu her konuda müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Ayrıca Avukatlık Büromuz, kamu yararı kararlarının tesisi, kamu yararı kararı doğrultusunda proje (organize sanayi bölgesi, serbest bölge, endüstri bölgesi, teknoloji bölgesi, enerji bölgesi ve benzeri) geliştirilmesi aşamasında gerek kamu idarelerine gerekse de özel hukuk tüzel kişilerine ve şahıslara kamulaştırma süreçlerinin tamamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

Kimlere yardım ediyoruz?

Bu çerçevede, kamu ve özel tüzel kişilere değerleme ve uzlaşma komisyonu süreçlerine,  tapu iptal ve kayıt ile bedel tespitinden kaynaklanan davalara ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Danışmanlık verilmesi dahil olmak üzere önemli çalışmalarımız 

Avukatlık Büromuz,

– Özel hukuk ilişkisinden doğan sözleşmelerin tanzim edilmesi de dahil olmak üzere başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli Belediyelerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

Menü

Contact Form