İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku; idari teşkilat, idari faaliyetleri, kamu personeli ve kamu malları vasıtaları, idari sözleşmeler, kamu hizmetleri, idarenin kusura dayanan ve kusursuz sorumluluğu, idarenin yargı dışı ve yargısal denetiminin hukuki çerçevesini düzenlemektedir. Hansu Avukatlık Bürosu, hem kamu idareleri ve belediyelere hem de özel hukuk tüzel kişileri ile şahıslara özel uzmanlık gerektiren idare hukukunu ilgilendiren çeşitli konularda tek elden hukuk hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması
  • Kamu ihalesi sürecinde danışmanlık
  • İmar planları, parselasyon işlemleri, ayırma, birleştirme, terk, ihdas işlemler, yapı ruhsatı ve kullanma izni işlemleri, inşaat durdurma ve yıkım işlemleri, tehlike arz eden yapıların yıktırılması gibi imar hukukuna dair tüm uyuşmazlıklar
  • Kamu yararı kararlarının tesisi, kamu yararı kararı doğrultusunda proje (organize sanayi bölgesi, serbest bölge, endüstri bölgesi, teknoloji bölgesi, enerji bölgesi ve benzeri) geliştirilmesi ile birlikte kamulaştırma sürecinde danışmanlık
  • Rezerv yapı alanı tespiti, riskli yapının tespiti gibi kararlara karşı dava açılması aşamasından, kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözümlenmesine kadar kentsel dönüşüm sürecinde danışmanlık
  • Koruma amaçlı imar planları ve sit alanlarına ilişkin her türlü uyuşmazlık
  • Elektrik, doğalgaz, yenilebilir enerji projelerinin geliştirilmesi ve projenin yürütülmesine ilişkin her türlü uyuşmazlık
  • Doğal kaynakların kullanılması ve üretimi, dağıtımı ve tüketiciye ulaştırılması, kamu kuruluşlarından gerekli izin ve lisansların alınması
  • Maden aramaya ilişkin ruhsat ve izinlerin alınması, ruhsat devri işlemleri
  • Sağlık hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar

İdare Hukuku

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form