Sağlık

Sağlık

Özellikle salgın süreciyle birlikte yerli ilaç ve yüksek teknolojik tıbbi cihaz üretiminin yükseltilmesi amaçlanan ülkemizde, hem kamu hem de özel sektör tarafından sağlık alanında önemli yatırımlar yapılmıştır. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir bileşeni olan tıbbi cihaz sektörü, imalat sanayinin teknolojik gelişimi ve ülke ihracatının yükselmesi bakımından önemli bir konuma sahiptir. Birçok hukuk dalıyla doğrudan ilişkisi olan Sağlık Hukuku alanında Avukatlık Büromuz, tek elden hizmet verme konsepti kapsamında ilaç, tıbbi gereç ve sağlık sektörü ile farmakoloji ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası üretici ve tedarikçileri, sağlık teknolojileri ve tıbbi cihaz alanındaki girişimcilere, hastane ve klinikler ile sigorta şirketlerine mevzuata uyumlu tavsiyeler sunarak kapsamlı şekilde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarına ilişkin projelerin geliştirilmesi ve hastane kuruluşu
 • Sağlık yatırım projelerinin geliştirilmesi
 • Gayrimenkulün alımı veya kiralanması sözleşmeler
 • Hastane ve sağlık projelerine ilişkin ortak girişim, inşaat, kira, üst ve intifa hakkı sözleşmeleri
 • Ruhsat, lisans ve izin süreçlerinin yürütülmesi
 • İlaç, tıbbi cihaz ve medikal ekipmanların üretim, geliştirme, alım-satımı, dağıtım, distribütörlük sözleşmeleri ile gizlilik anlaşmaları
 • İlaç, tıbbi cihaz ve medikal ekipmanların alım ihaleleri
 • Fason üretim sözleşmeleri
 • Teknoloji transferi sözleşmeleri
 • İlaç ve tıbbi cihaz marka ve patent tescilleri
 • Pazarlama izinleri
 • Kişisel sağlık verilerinin korunması
 • Rekabet hukukuna uyum
 • Fikri mülkiyet stratejisinin belirlenmesi
 • Ürün sorumluluğu konusunda danışmanlık
 • Özel sağlık kuruluşlarının idare ile yaşadığı uyuşmazlıklar ve hekimler başta olmak üzere sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğan uyuşmazlıklar

Proje Geliştirme

Sözleşmelerin Hazırlanması

İzin ve Ruhsat Başvuruları

Medikal Ekipman Alım Satımı ve İhaleleri

Marka ve Patent Başvuruları

Kişisel Sağlık Verileri

Ürün Sorumluluğu

Uyuşmazlık Çözümü

-

Sağlık

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form