Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Marka, tasarım ve patent hakkı başta olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması işlemlerini ilgili mevzuata uyumlu şekilde gerçekleştiren şirketler, rekabetin yüksek olduğu pazarlarda her zaman bir adım öne geçmektedirler. Hansu Avukatlık Bürosu olarak; kimya, teknoloji, moda, tekstil, sanat, medya, eğlence ve ilaç sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler ile marka, tasarım, patent veya eser sahibi bireylere fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili, korunması ve korsan ile mücadele gibi konularda, patent ve marka vekillerini içeren deneyimli uzman avukat kadromuz ile birlikte hizmet vermekteyiz.

Avukatlık Büromuzun, ana faaliyet alanlarından olan fikri ve sınai mülkiyet hukukunda danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra müvekkillerimizin taraf oldukları uyuşmazlıkların çözümü dâhil olmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu ile yetkili mahkemeler nezdinde kendilerini temsil etmekteyiz.

Bu kapsamda,

 • Marka, tasarım, patent, faydalı model, coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin tescil ve tescil sonrası işlemler
 • Lisans ve mali hakların devri sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, uyuşmazlıkların çözümü
 • Know how ve teknoloji transferi sözleşmeleri
 • Gizlilik sözleşmeleri
 • Fikir ve sanat eserlerinin ve telif haklarının korunması
 • Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Yüksek Mahkemelerde görülmekte olan davaların takibi ve sonuçlandırılması
 • İnternet yolu ile yapılan telif hakkı ve marka ihlallerine ilişkin süreçlerin takibi,
 • İnternet alan adı uyuşmazlıkları
 • Haksız rekabete ilişkin uyuşmazlıklar
 • Meslek Birlikleri nezdinde diğer temsil işlemleri
 • Taklit ve korsanla mücadele
 • Hukuka uyum

gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Avukatlık Büromuzun kurucu ortaklarından Av. Ömer Faruk HANSU patent ve marka vekili olarak da görev yapmaktadır. TÜRKPATENT nezdinde marka, tasarım, coğrafi işaret, geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuru sahiplerinin temsil edilmesi, danışmanlık ve sınai hakların korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulması işlemleri Avukatlık Büromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve sınai mülklerin yanı sıra teknoloji hizmetleri de her türlü işletme için son derece değerlidir. Dolayısıyla, fikri mülkiyet sözleşmeleri ve lisansları ile ticari markaların ve buluşların korunması hususu önemli ölçüde artmıştır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Avukatlık Büromuz Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda genel hukuki danışmanlık vermekle birlikte, patent/faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımların tescili için ön araştırmanın yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunu sürecinin takibi ve ortaya çıkan sorunlarda hukuki destek verilmesi ile başvurunun neticelendirilmesi, fikri ve sınai mülkiyet alanında lisans ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, koruma altına alınan marka, yazılım, patent, endüstriyel tasarım vb hakların ihlali durumunda hak sahibi müvekkil adına ilgili mercilerde toplatma ve faillerin cezalandırılmasına yönelik olarak ihtisas mahkemesi olan Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemeleri ile Ceza Mahkemelerinde dava sürecinin başlatılması, takibi ve sonuçlandırılması hususlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Avukatlık Büromuzun kurucularından Av. Ömer Faruk HANSU bu alanda marka vekili olarak da görev yapmakta olup TÜRKPATENT nezdinde marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün adları ve tasarım konularındaki işlemler için başvuru sahiplerinin temsil edilmesi, başvuru sahiplerine danışmanlık yapılması ve sınai hakların korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulması işlemleri Avukatlık Büromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Kimlere Yardımcı Oluyoruz?

Avukatlık Büromuz, fikri mülkiyet iddialarına ilişkin olarak ilgili hakları savunmak veya itiraz ileri sürmek söz konusu olduğunda küresel teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere yatırımcıları ve küçük çaplı şirketleri de temsil etmektedir. Bunlara ek olarak Avukatlık Büromuz, sözleşmeler hukuku alanındaki uzmanlığı fikri ve sınai mülkiyete ilişkin gerekli anlaşmaları müzakere etme ve sözleşmeleri düzenleme konusunda da deneyim sahibidir. Bu kapsamda Avukatlık Büromuz enerji, emlak, medya, teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren tüm müvekkillerine telif hakları, ticari markalar, patentler, tasarımlar ve veritabanları da dahil olmak üzere tüm fikri ve sınai haklar ile ilgili olarak hukuki destek sağlamaktadır.

 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form