Propriete intellectuelle et industrielle

Propriete intellectuelle et industrielle

Les entreprises procédant à l’enregistrement et à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle et industrielle, en particulier de leurs marques, dessins, modèles et brevets, ont toujours une longueur d’avance sur leurs concurrents. Nos avocats spécialisés fournissent des services de protection et d’enregistrement des droits de propriété intellectuelle et industrielle aux entreprises opérant dans différents secteurs, en particulier dans les secteurs de la chimie, de la technologie, de la mode, du textile, des arts, des médias, du divertissement et de la pharmacie, mais aussi aux particuliers détenant des marques, des dessins, des brevets ou des œuvres. 

En complément des services de conseil en droit de la propriété intellectuelle et industrielle représentant l’une des principales activités de notre activité, nous représentons nos clients devant les juridictions mais aussi devant l’Office turc des brevets et des marques. 

En matière de droit de la propriété intellectuelle et industrielle, nous fournissons des services tels que : 

 • Procédures d’enregistrement des marques, dessins, modèles, brevets, modèles d’utilité, indications géographiques et noms de produits traditionnels
 • Préparation et négociation des contrats de cession et de transfert des droits pécuniaires,  résolution des litiges
 • Contrats de communication du savoir-faire (know-how) et de transfert de technologie
 • Accords de confidentialité
 • Protection des œuvres intellectuelles et artistiques et des droits d’auteur
 • Suivi et résolution des litiges devant les tribunaux des droits intellectuels et industriels et les tribunaux de grande instance
 • Suivi des processus liés à la violation de droits d’auteur et de marques sur internet
 • Litiges relatifs aux noms de domaine
 • Litiges relatif à la concurrence déloyale
 • Représentation devant tout type d’associations professionnelles
 • Lutte contre la contrefaçon et le piratage
 • Conformité

L’avocat fondateur Ömer Faruk HANSU de notre cabinet est avocat spécialisé en marque et brevet. La représentation auprès de l’Office turc des brevets et des marques (TÜRKPATENT), la protection des droits industriels ainsi que les enregistrements de marques, dessins, indications géographiques et noms de produits traditionnels représentent l’une des principales activités de notre cabinet d’avocats.

Propriete intellectuelle et industrielle

Fikri ve sınai mülklerin yanı sıra teknoloji hizmetleri de her türlü işletme için son derece değerlidir. Dolayısıyla, fikri mülkiyet sözleşmeleri ve lisansları ile ticari markaların ve buluşların korunması hususu önemli ölçüde artmıştır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Avukatlık Büromuz Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda genel hukuki danışmanlık vermekle birlikte, patent/faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımların tescili için ön araştırmanın yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunu sürecinin takibi ve ortaya çıkan sorunlarda hukuki destek verilmesi ile başvurunun neticelendirilmesi, fikri ve sınai mülkiyet alanında lisans ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, koruma altına alınan marka, yazılım, patent, endüstriyel tasarım vb hakların ihlali durumunda hak sahibi müvekkil adına ilgili mercilerde toplatma ve faillerin cezalandırılmasına yönelik olarak ihtisas mahkemesi olan Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemeleri ile Ceza Mahkemelerinde dava sürecinin başlatılması, takibi ve sonuçlandırılması hususlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Avukatlık Büromuzun kurucularından Av. Ömer Faruk HANSU bu alanda marka vekili olarak da görev yapmakta olup TÜRKPATENT nezdinde marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün adları ve tasarım konularındaki işlemler için başvuru sahiplerinin temsil edilmesi, başvuru sahiplerine danışmanlık yapılması ve sınai hakların korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulması işlemleri Avukatlık Büromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Kimlere Yardımcı Oluyoruz?

Avukatlık Büromuz, fikri mülkiyet iddialarına ilişkin olarak ilgili hakları savunmak veya itiraz ileri sürmek söz konusu olduğunda küresel teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere yatırımcıları ve küçük çaplı şirketleri de temsil etmektedir. Bunlara ek olarak Avukatlık Büromuz, sözleşmeler hukuku alanındaki uzmanlığı fikri ve sınai mülkiyete ilişkin gerekli anlaşmaları müzakere etme ve sözleşmeleri düzenleme konusunda da deneyim sahibidir. Bu kapsamda Avukatlık Büromuz enerji, emlak, medya, teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren tüm müvekkillerine telif hakları, ticari markalar, patentler, tasarımlar ve veritabanları da dahil olmak üzere tüm fikri ve sınai haklar ile ilgili olarak hukuki destek sağlamaktadır.

 

Menu

Contact Form