Droit des sociétés

Droit des sociétés

Nous fournissons un service à guichet unique à nos clients nationaux et internationaux dans les secteurs de l’immobilier et construction, énergie et mines, produits chimiques et pétroliers, santé et médecine, investissements dans l’éducation et le tourisme, agriculture et alimentation, finance et entiercement, télécommunications et commerce électronique, transport et logistique, entrepreneuriat et start-up. 

Nous fournissons des services juridiques en particulier dans les domaines suivants :

 • Déterminer le type d’entreprise adapté à l’objectif et au besoin et exécuter les procédures d’établissement
 • Ouverture d’agences et de bureaux de liaison
 • Préparation des statuts et pacte d’actionnaires
 • Établissement de la gouvernance d’entreprise
 • Conformité à la législation sectorielle
 • Conseil en investissement
 • Assistance aux réunions du conseil d’administration
 • Organisation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires
 • Modification des statuts
 • Augmentation et réduction de capital
 • Opérations de cession d’actions
 • Préparation de toutes sortes de contrats commerciaux, y compris les contrats de vente, de service, de concession, de distribution,
 • Recouvrement de créances internationales
 • Détermination des stratégies fiscales
 • Conformité à la législation sur la concurrence
 • Résiliation pour motif justifié, expulsion
 • Rapports de diligence raisonnable.

En plus de ce service de conseil continu concernant le fonctionnement courant des entreprises, nous fournissons également des services de conseil juridique et de représentation d’autres domaines qui nécessitent une expertise.

 

Droit des sociétés

Yerli ve uluslararası alanda faaliyet gösteren gayrimenkul ve inşaat, enerji ve maden, kimya ve petrol ürünleri, sağlık ve ilaç, eğitim ve turizm yatırımları, tarım ve gıda…

Uzmanlık Alanlarımız

Şirketler Hukuku_Gorsel_Hansu_Hukuk

Şirketler Hukuku

Yerli ve uluslararası alanda faaliyet gösteren gayrimenkul ve inşaat, enerji ve maden, kimya ve petrol ürünleri, sağlık ve ilaç, eğitim ve turizm yatırımları, tarım ve gıda, finans ve escrow, telekomünikasyon ve e-ticaret, ulaşım ve lojistik, girişimcilik ve start up gibi pek çok sektörden müvekkilimize tek elden şirketler hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerimize özellikle aşağıdaki konularda hukuki hizmet sunmaktayız:

 • Amaca ve ihtiyaca uygun şirket tipinin belirlenerek kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şube ve irtibat bürolarının açılması
 • Ana sözleşme (esas sözleşme) ve hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması
 • Kurumsal yönetim anlayışının yerleştirilmesi
 • Sektörel mevzuata uyum
 • Yatırım danışmanlığı
 • Yönetim kurulu toplantılarına danışmanlık
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesi
 • Ana sözleşme değişiklikleri
 • Sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin prosedürler
 • Hisse devir işlemleri
 • Satış, hizmet, bayi, dağıtım, distribütörlük sözleşmeleri dahil her tür ticari sözleşmelerin hazırlanması
 • Uluslararası alacakların tahsili
 • Vergi stratejilerinin belirlenmesi
 • Rekabet mevzuatına uyum,
 • Haklı nedenle fesih, çıkma çıkarılma
 • Due Diligence raporları

Şirketlerin rutin işleyişine dair sürekli olarak verdiğimiz bu danışmanlık hizmetinin yanında, uzmanlık gerektiren diğer alanlarda da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

Droit des sociétés

Yerli ve uluslararası alanda faaliyet gösteren gayrimenkul ve inşaat, enerji ve maden, kimya ve petrol ürünleri, sağlık ve ilaç, eğitim ve turizm yatırımları, tarım ve gıda…
Menu

Contact Form