Birleşme ve Devralma

Birleşme ve devralma süreçlerinde, alıcı, satıcı, hedef şirket ve proje finansörü konumunda olan yerel ve uluslararası müvekkillerimize, ticari hedeflerine uygun stratejilerin geliştirilmesi hususunda kapsamlı ve çözüm odaklı şekilde hukuki hizmet vermekteyiz. Birleşme ve devralma alanında uzman ekibimiz, ticaret, vergi, fikri mülkiyet, iş hukuku gibi alanlarda tecrübeli avukatlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak birleşme ve devralma sürecinin her aşamasında tek elden müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Hansu Avukatlık Bürosu olarak, birleşme ve devralma süreçlerinde özellikle:

 • Gizlilik sözleşmesi, niyet mektubu ve sürece katılmaya davet mektubunun hazırlanması
 • Due diligence
 • Pay satım sözleşmesi
 • Sermaye Taahhüdü (İştirak) sözleşmesi
 • Pay sahipleri sözleşmesi
 • Ortak girişim (Joint Venture) sözleşmesi
 • Önalım hakkı kullanımı, satış vaadi işlemleri ve opsiyonların kullanılması
 • Teminat (escrow sözleşmesi veya pay rehni)
 • Etkin rekabeti önemli ölçüde azaltarak rekabet hukukuna aykırılık teşkil edebilecek birleşme ve devralma işlemleri konusunda risk analizi yapılması
 • Rekabet Kurulu’na bildirim yapılması
 • Kapanış işlemleri
 • Vergi planlaması
 • Devralma sonrası entegrasyon ve hisse devirleri sonrası reorganizasyon
 • Birleşme ve devralma işlemleri kaynaklı uzlaşmaların çözümlenmesi

konularında destek sunmaktayız.

Menü