Fusions et acquisitions

Fusions et acquisitions

Her bir ticari kararın yasal bir bakış açısıyla incelenmesi gerekeceğinden, şirketlerin kurumsal konulardaki faaliyetlerini dengeli bir şekilde yürütebilmesi için deneyimli bir hukuk bürosundan hukuki destek alması zorunludur. Avukatlık büromuz, şirketinizin sürekliliğini ve karlılığını sürdürmeleri noktasında en etkili çözümler bulma noktasında uzmanlığına sahiptir.

Birleşme ve Devralmalar gibi büyük ticari işlemlerin karmaşıklığı tartışmasızdır. Şirket birleşme ve devralma alma işlemleri, herhangi bir şirketin, belirli pazarlara girmesi veya bu pazarlardan çıkması ile olabileceği gibi şirketlerin ve diğer satın alma sözleşmelerinin aktarılması yolu ile de olabilmektedir. Görüldüğü üzere bileşme ve devralmalar, şirketler için genellikle karlılığı arttıran, faaliyet alanlarını etkileyen, efektif işlemlerdir. Günümüz dünyası da küreselleşmeyi gerektirdiğinden, şirketler kârlı kalabilmek için işlemlerini sürdürecek ve sürdürmeye devam edeceklerdir ancak bu noktada ekonomik dalgalanmalardan etkilenmenin de önüne geçmek için adımlar atmak da bir zorunluluktur. Söz konusu noktalarda ise sürekli bir yasal desteğin varlığı elzem olup, Avukatlık Büromuz sektör odaklı olarak ve normal günlük faaliyetlerinin de ilgilendirdiği her alanda hukuki hizmet vermektedir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Avukatlık Büromuz hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, risk sermayesi, sermaye piyasaları, kredi sözleşmeleri leasing sözleşmeleri, işçi hakları ile şirket yönetici tazminatları ile iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda, iflas ve yeniden yapılandırma işlemlerinde, iflas planlaması ve iflas davalarında, yasal düzenlemelere uyum ve uygunluk dahil olmak üzere şirketlerin günlük faaliyetlerini ilgilendiren her safhada müvekkillerimize hukuki hizmet ve destek vermekteyiz.

Bu kapsamda Avukatlık Büromuz, Şirketler Hukuku alanında şirket ve ortak girişim kurulması, genel kurul toplantıları, azınlık ve imtiyazlı haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların (due diligence) yapılması, kurumsal yönetim ve yönetici sorumluluğu, özel denetçilerin, geçici yönetimin ve kayyumun atanması, şirketlerin iflası ve tasfiyesi, birleşme ve devir alma sözleşmelerinin müzakeresi, incelenmesi ve düzenlenmesi, Rekabet Kurumu, SPK ve ilgili diğer özerk ve kamu kurumlarına süresi içerisinde gerekli başvuruların yapılması ve takibi ve sonuçlandırılması alanlarında müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Kimlere Yardımcı Oluyoruz?

Ticari her karar, şirketin büyüklüğüne veya küçüklüğüne ya da yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın Avukatlık Büromuz tarafından titizlikle ele alınmaktadır. Dolayısıyla ticari işlemin değerinden veya faaliyet alanından bağımsız olarak tüm şirketlerin Avukatlık Büromuzdan hukuki hizmet alması mümkündür.

 

GET IN TOUCH

If you have any further questions or would like to discuss your requirements in detail, please complete the Contact Form and we will be in touch shortly.

Latest Articles

Menu

Contact Form