Fusions et acquisitions

Fusions et acquisitions

Dans les processus de fusion et d’acquisition, nous fournissons des services juridiques complets et orientés solution à nos clients locaux et internationaux, qui sont en position d’acquéreur, de vendeur, de société cible et de financeur de projet, dans le développement de stratégies en ligne avec leurs objectifs commerciaux. Notre équipe de spécialistes des fusions et acquisitions et nos avocats expérimentés dans des domaines tels que le droit commercial, la fiscalité, la propriété intellectuelle et le droit des affaires travaillent en coordination afin de fournir une source unique de conseils à nos clients à chaque étape du processus de fusion et d’acquisition.

En tant que cabinet d’avocats Hansu, nous fournissons des services juridiques tels que: 

 • Préparation de l’accord de confidentialité, lettre d’intention et invitation à participer au processus
 • Due diligence
 • Contrat de vente d’actions
 • Accord d’engagement de capital (participation)
 • Pacte d’actionnaires
 • Accord de coentreprise (Joint-Venture)
 • Droit de préemption, promesse de vente de transactions et exercice d’options,
 • Garantie (contrat d’entiercement ou gage d’actions)
 • Effectuer une analyse des risques sur les fusions et acquisitions qui pourraient enfreindre le droit de la concurrence en réduisant considérablement la concurrence effective
 • Informer le Conseil de la concurrence
 • Clôture des transactions
 • Planification fiscale
 • Intégration post-acquisition et réorganisation post-transfert d’actions
 • Règlement des conflits résultant de fusions et acquisitions

En matière de fusions et acquisitions. 

Due diligence

Lettre d’intention et invitation

Négociation et cession d'actions

Convention d'actionnaires

Accords de coentreprise

Accord de confidentialité

Contrat d’entiercement

Planification fiscale

Notification au Conseil de la concurrence

Fusions et acquisitions

Her bir ticari kararın yasal bir bakış açısıyla incelenmesi gerekeceğinden, şirketlerin kurumsal konulardaki faaliyetlerini dengeli bir şekilde yürütebilmesi için deneyimli bir hukuk bürosundan hukuki destek alması zorunludur. Avukatlık büromuz, şirketinizin sürekliliğini ve karlılığını sürdürmeleri noktasında en etkili çözümler bulma noktasında uzmanlığına sahiptir.

Birleşme ve Devralmalar gibi büyük ticari işlemlerin karmaşıklığı tartışmasızdır. Şirket birleşme ve devralma alma işlemleri, herhangi bir şirketin, belirli pazarlara girmesi veya bu pazarlardan çıkması ile olabileceği gibi şirketlerin ve diğer satın alma sözleşmelerinin aktarılması yolu ile de olabilmektedir. Görüldüğü üzere bileşme ve devralmalar, şirketler için genellikle karlılığı arttıran, faaliyet alanlarını etkileyen, efektif işlemlerdir. Günümüz dünyası da küreselleşmeyi gerektirdiğinden, şirketler kârlı kalabilmek için işlemlerini sürdürecek ve sürdürmeye devam edeceklerdir ancak bu noktada ekonomik dalgalanmalardan etkilenmenin de önüne geçmek için adımlar atmak da bir zorunluluktur. Söz konusu noktalarda ise sürekli bir yasal desteğin varlığı elzem olup, Avukatlık Büromuz sektör odaklı olarak ve normal günlük faaliyetlerinin de ilgilendirdiği her alanda hukuki hizmet vermektedir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Avukatlık Büromuz hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, risk sermayesi, sermaye piyasaları, kredi sözleşmeleri leasing sözleşmeleri, işçi hakları ile şirket yönetici tazminatları ile iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda, iflas ve yeniden yapılandırma işlemlerinde, iflas planlaması ve iflas davalarında, yasal düzenlemelere uyum ve uygunluk dahil olmak üzere şirketlerin günlük faaliyetlerini ilgilendiren her safhada müvekkillerimize hukuki hizmet ve destek vermekteyiz.

Bu kapsamda Avukatlık Büromuz, Şirketler Hukuku alanında şirket ve ortak girişim kurulması, genel kurul toplantıları, azınlık ve imtiyazlı haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların (due diligence) yapılması, kurumsal yönetim ve yönetici sorumluluğu, özel denetçilerin, geçici yönetimin ve kayyumun atanması, şirketlerin iflası ve tasfiyesi, birleşme ve devir alma sözleşmelerinin müzakeresi, incelenmesi ve düzenlenmesi, Rekabet Kurumu, SPK ve ilgili diğer özerk ve kamu kurumlarına süresi içerisinde gerekli başvuruların yapılması ve takibi ve sonuçlandırılması alanlarında müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Kimlere Yardımcı Oluyoruz?

Ticari her karar, şirketin büyüklüğüne veya küçüklüğüne ya da yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın Avukatlık Büromuz tarafından titizlikle ele alınmaktadır. Dolayısıyla ticari işlemin değerinden veya faaliyet alanından bağımsız olarak tüm şirketlerin Avukatlık Büromuzdan hukuki hizmet alması mümkündür.

 

Menu

Contact Form