Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve devralma süreçlerinde, alıcı, satıcı, hedef şirket ve proje finansörü konumunda olan yerel ve uluslararası müvekkillerimize, ticari hedeflerine uygun stratejilerin geliştirilmesi hususunda kapsamlı ve çözüm odaklı şekilde hukuki hizmet vermekteyiz. Birleşme ve devralma alanında uzman ekibimiz, ticaret, vergi, fikri mülkiyet, iş hukuku gibi alanlarda tecrübeli avukatlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak birleşme ve devralma sürecinin her aşamasında tek elden müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Hansu Avukatlık Bürosu olarak, birleşme ve devralma süreçlerinde özellikle:

 • Gizlilik sözleşmesi, niyet mektubu ve sürece katılmaya davet mektubunun hazırlanması
 • Due diligence
 • Pay satım sözleşmesi
 • Sermaye Taahhüdü (İştirak) sözleşmesi
 • Pay sahipleri sözleşmesi
 • Ortak girişim (Joint Venture) sözleşmesi
 • Önalım hakkı kullanımı, satış vaadi işlemleri ve opsiyonların kullanılması
 • Teminat (escrow sözleşmesi veya pay rehni)
 • Etkin rekabeti önemli ölçüde azaltarak rekabet hukukuna aykırılık teşkil edebilecek birleşme ve devralma işlemleri konusunda risk analizi yapılması
 • Rekabet Kurulu’na bildirim yapılması
 • Kapanış işlemleri
 • Vergi planlaması
 • Devralma sonrası entegrasyon ve hisse devirleri sonrası reorganizasyon
 • Birleşme ve devralma işlemleri kaynaklı uzlaşmaların çözümlenmesi

konularında destek sunmaktayız.

Due diligence

Niyet ve Davet Mektubu

Pay Alım Satım ve Devri

Pay Sahipleri Sözleşmesi

Ortak Girişim Sözleşmeleri

Gizlilik Sözleşmesi

Escrow Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Rekabet Kurulu’na Bildirim

Birleşme ve Devralmalar

Her bir ticari kararın yasal bir bakış açısıyla incelenmesi gerekeceğinden, şirketlerin kurumsal konulardaki faaliyetlerini dengeli bir şekilde yürütebilmesi için deneyimli bir hukuk bürosundan hukuki destek alması zorunludur. Avukatlık büromuz, şirketinizin sürekliliğini ve karlılığını sürdürmeleri noktasında en etkili çözümler bulma noktasında uzmanlığına sahiptir.

Birleşme ve Devralmalar gibi büyük ticari işlemlerin karmaşıklığı tartışmasızdır. Şirket birleşme ve devralma alma işlemleri, herhangi bir şirketin, belirli pazarlara girmesi veya bu pazarlardan çıkması ile olabileceği gibi şirketlerin ve diğer satın alma sözleşmelerinin aktarılması yolu ile de olabilmektedir. Görüldüğü üzere bileşme ve devralmalar, şirketler için genellikle karlılığı arttıran, faaliyet alanlarını etkileyen, efektif işlemlerdir. Günümüz dünyası da küreselleşmeyi gerektirdiğinden, şirketler kârlı kalabilmek için işlemlerini sürdürecek ve sürdürmeye devam edeceklerdir ancak bu noktada ekonomik dalgalanmalardan etkilenmenin de önüne geçmek için adımlar atmak da bir zorunluluktur. Söz konusu noktalarda ise sürekli bir yasal desteğin varlığı elzem olup, Avukatlık Büromuz sektör odaklı olarak ve normal günlük faaliyetlerinin de ilgilendirdiği her alanda hukuki hizmet vermektedir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Avukatlık Büromuz hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, risk sermayesi, sermaye piyasaları, kredi sözleşmeleri leasing sözleşmeleri, işçi hakları ile şirket yönetici tazminatları ile iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda, iflas ve yeniden yapılandırma işlemlerinde, iflas planlaması ve iflas davalarında, yasal düzenlemelere uyum ve uygunluk dahil olmak üzere şirketlerin günlük faaliyetlerini ilgilendiren her safhada müvekkillerimize hukuki hizmet ve destek vermekteyiz.

Bu kapsamda Avukatlık Büromuz, Şirketler Hukuku alanında şirket ve ortak girişim kurulması, genel kurul toplantıları, azınlık ve imtiyazlı haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların (due diligence) yapılması, kurumsal yönetim ve yönetici sorumluluğu, özel denetçilerin, geçici yönetimin ve kayyumun atanması, şirketlerin iflası ve tasfiyesi, birleşme ve devir alma sözleşmelerinin müzakeresi, incelenmesi ve düzenlenmesi, Rekabet Kurumu, SPK ve ilgili diğer özerk ve kamu kurumlarına süresi içerisinde gerekli başvuruların yapılması ve takibi ve sonuçlandırılması alanlarında müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Kimlere Yardımcı Oluyoruz?

Ticari her karar, şirketin büyüklüğüne veya küçüklüğüne ya da yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın Avukatlık Büromuz tarafından titizlikle ele alınmaktadır. Dolayısıyla ticari işlemin değerinden veya faaliyet alanından bağımsız olarak tüm şirketlerin Avukatlık Büromuzdan hukuki hizmet alması mümkündür.

 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form