Enerji, Madencilik ve Altyapı

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Hansu Avukatlık Bürosu, enerji projeleri geliştirmesi alanında geniş tecrübe ve sektörel bilgi birikimine sahip ekibiyle, elektrik, yenilenebilir enerji, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Enerji hukuku alanında uzman ekibimiz;

 • EPDK düzenlemeleri ve piyasaya katılım şartları
 • Proje geliştirme ve finansmanı
 • Enerji santrali projeleri, kurumsal işlemler ve yatırımlar için hukuki durum tespiti raporları
 • Mevzuat, regülasyon ve ihale dokümanı analizlerinin yapılması,
 • EPC kontratların hazırlanması, analizi ve müzakeresi,
 • İzin ve lisans başvuruları
 • Enerji şirketlerinin kuruluşu
 • Enerji projelerinin & şirketlerinin devralınması
 • Su, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi santrallerinin kurulumuna ilişkin başvurular
 • Özelleştirme yolu ile hidroelektrik santrallerinin satın alınması
 • Özelleştirme ihaleleri
 • Yenilebilir enerji ve teşvikler
 • Stratejik ortaklık, işbirliği, iş ortaklığı ve konsorsiyum sözleşmeleri
 • Alt sözleşmeler, bayilik sözleşmeleri ve münhasır dağıtım sözleşmeleri
 • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri
 • Due Diligence raporları
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde temsil
 • ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davalar
 • Özelleştirme, kamulaştırma ve kamulaştırma bedeline ilişkin süreçlerde tazminattan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Elektrik ve doğalgaz perakende dağıtım şirketlerinin alacaklarının kurumsal olarak tahsili

konularında hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuz ayrıca, yerel ve uluslararası maden ve doğal kaynak şirketlerine, doğal kaynakların kullanılması, üretimi ve dağıtımı ile kamu kuruluşlarından gerekli izin ve lisansların alınması süreçleri dahil kapsamlı şekilde hukuki hizmet vermektedir.

 • Maden aramaya ilişkin ruhsat ve izinlerin alınması, ruhsat devri işlemleri
 • Durum tespiti, arazi tahsisi, arazi alımı ve birleştirme, imtiyaz kazanımı, lisanslama, intifa ve irtifak tesisi,
 • Maden ocağı işletme kira sözleşmeleri
 • Çevre etkisi değerlendirme hizmetleri
 • Madencilik faaliyetlerinin finansman ve güvenlileştirme çalışmaları,
 • Öğütme, ücret karşılığı işleme ve arıtma sözleşmelerinin değerlendirilmesi, taslağının hazırlanması ve uygulamaya konması
 • Madenler ve maden ruhsatları üzerine rehin, haciz, ipotek ve ihtiyati tedbir konulması
 • Maden ocağı kazaları davaları
 • Maden devlet hakları ve teminat iratları konusunda oluşan ihtilaflar
 • Maden ruhsatları ile su havzaları, milli parklar, yaban hayatı alanları, sit alanları, tarım alanları arasında doğan uyuşmazlıklar
 • Madencilik faaliyetlerinin, özel mülkiyet, imar alanları içerisinde kalması ve çevre düzeni planları ile ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar
 • Maden ihaleleri ile ilgili usul ve esastan kaynaklanan davalar

Özelleştirme ve Kamulaştırma

Proje geliştirme ve finansmanı

Hukuki durum tespit raporu

Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi

İzin ve lisans başvuruları

Proje ve şirket devirleri

Yenilenebilir enerji

Teşvikler

-

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Hansu Avukatlık Bürosu, enerji projeleri geliştirmesi alanında geniş tecrübe ve sektörel bilgi birikimine sahip ekibiyle, elektrik, yenilenebilir enerji, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Enerji hukuku alanında uzman ekibimiz;

 • EPDK düzenlemeleri ve piyasaya katılım şartları
 • Proje geliştirme ve finansmanı
 • Enerji santrali projeleri, kurumsal işlemler ve yatırımlar için hukuki durum tespiti raporları
 • Mevzuat, regülasyon ve ihale dokümanı analizlerinin yapılması,
 • EPC kontratların hazırlanması, analizi ve müzakeresi,
 • İzin ve lisans başvuruları
 • Enerji şirketlerinin kuruluşu
 • Enerji projelerinin & şirketlerinin devralınması
 • Su, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi santrallerinin kurulumuna ilişkin başvurular
 • Özelleştirme yolu ile hidroelektrik santrallerinin satın alınması
 • Özelleştirme ihaleleri
 • Yenilebilir enerji ve teşvikler
 • Stratejik ortaklık, işbirliği, iş ortaklığı ve konsorsiyum sözleşmeleri
 • Alt sözleşmeler, bayilik sözleşmeleri ve münhasır dağıtım sözleşmeleri
 • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri
 • Due Diligence raporları
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde temsil
 • ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davalar
 • Özelleştirme, kamulaştırma ve kamulaştırma bedeline ilişkin süreçlerde tazminattan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Elektrik ve doğalgaz perakende dağıtım şirketlerinin alacaklarının kurumsal olarak tahsili

konularında hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuz ayrıca, yerel ve uluslararası maden ve doğal kaynak şirketlerine, doğal kaynakların kullanılması, üretimi ve dağıtımı ile kamu kuruluşlarından gerekli izin ve lisansların alınması süreçleri dahil kapsamlı şekilde hukuki hizmet vermektedir.

 • Maden aramaya ilişkin ruhsat ve izinlerin alınması, ruhsat devri işlemleri
 • Durum tespiti, arazi tahsisi, arazi alımı ve birleştirme, imtiyaz kazanımı, lisanslama, intifa ve irtifak tesisi,
 • Maden ocağı işletme kira sözleşmeleri
 • Çevre etkisi değerlendirme hizmetleri
 • Madencilik faaliyetlerinin finansman ve güvenlileştirme çalışmaları,
 • Öğütme, ücret karşılığı işleme ve arıtma sözleşmelerinin değerlendirilmesi, taslağının hazırlanması ve uygulamaya konması
 • Madenler ve maden ruhsatları üzerine rehin, haciz, ipotek ve ihtiyati tedbir konulması
 • Maden ocağı kazaları davaları
 • Maden devlet hakları ve teminat iratları konusunda oluşan ihtilaflar
 • Maden ruhsatları ile su havzaları, milli parklar, yaban hayatı alanları, sit alanları, tarım alanları arasında doğan uyuşmazlıklar
 • Madencilik faaliyetlerinin, özel mülkiyet, imar alanları içerisinde kalması ve çevre düzeni planları ile ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar
 • Maden ihaleleri ile ilgili usul ve esastan kaynaklanan davalar

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form