Énergie, mines et infrastructures

Énergie, mines et infrastructures

Le cabinet d’avocats Hansu fournit des services de conseil juridique aux entreprises nationales et internationales opérant sur le marché de l’électricité, des énergies renouvelables, du gaz naturel, du pétrole et du GPL, fort de son équipe possédant une vaste expérience et des connaissances sectorielles pour le développement de projets énergétiques.

Notre équipe spécialisée en droit de l’énergie fournit des services tels que notamment : 

 • Réglementations de l’Autorité de régulation du marché de l’énergie et exigences de participation au marché
 • Développement et financement de projets
 • Rapports de due diligence juridique pour les projets de centrales électriques, les transactions d’entreprise et les investissements
 • Analyse de la législation, de la réglementation et du dossier d’appel d’offres
 • Préparation, analyse et négociation des contrats EPC
 • Demandes de permis et de licence
 • Création d’entreprises énergétiques
 • Acquisition de projets énergétiques et d’entreprises
 • Applications pour la mise en place de centrales de production d’électricité basées sur les énergies renouvelables telles que l’eau, le vent et le soleil
 • Acquisition de centrales hydroélectriques par privatisation
 • Participation aux appels d’offres
 • Incitations en matière d’énergie renouvelable
 • Contrat de partenariat stratégique, de coopération, de partenariat commercial et accords de consortium
 • Sous-contrats, accords de concession et accords de distribution exclusive,
 • Contrats de forage et de réhabilitation
 • Rapports de due diligence
 • Représentation devant l’Autorité de régulation du marché de l’énergie
 • Réception du rapport d’EIE et litige y affèrent
 • Résolution des litiges résultant de l’indemnisation dans les processus de privatisation, d’expropriation et du coût de l’expropriation
 • Recouvrement des créances des sociétés de distribution d’électricité et de gaz naturel

Notre cabinet d’avocats fournit également des services juridiques complets aux sociétés minières et de ressources naturelles nationales et internationales, y compris l’utilisation, la production et la distribution de ressources naturelles et les processus d’obtention des permis et licences nécessaires auprès des institutions publiques.

 • Obtention de licences et de permis d’exploration minière, procédures de transfert de licence
 • Due diligence, attribution foncière, acquisition et consolidation foncière, acquisition de concession, licence, usufruit et établissement de servitude
 • Contrats de location d’exploitation minière
 • Évaluation de l’impact environnemental
 • Financement et sécurisation des activités minières
 • Évaluation, rédaction et mise en œuvre des contrats de broyage, de transformation et de traitement
 • Gage, privilège, hypothèque et mesures conservatoires sur les mines et permis d’exploitation minière
 • Suivi des litiges sur les accidents miniers
 • Litiges sur les droits de l’État minier et les revenus
 • Conflits survenant entre les permis miniers et les bassins hydrographiques, les parcs nationaux, les zones fauniques, les zones protégées, les zones agricoles
 • Litiges découlant des activités minières relevant de la propriété privée, du zonage et de leur relation avec les plans environnementaux
 • Les litiges découlant des appels d’offres miniers

Privatisation et expropriation

Élaboration et financement de projets

Rapport de due diligence

Préparation et négociation des contrats

Demandes de permis et de licence

Transferts de projets et d'entreprises

Énergie renouvelable

Incitations

-

Énergie, mines et infrastructures

Hansu Avukatlık Bürosu, enerji projeleri geliştirmesi alanında geniş tecrübe ve sektörel bilgi birikimine sahip ekibiyle, elektrik, yenilenebilir enerji, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Enerji hukuku alanında uzman ekibimiz;

 • EPDK düzenlemeleri ve piyasaya katılım şartları
 • Proje geliştirme ve finansmanı
 • Enerji santrali projeleri, kurumsal işlemler ve yatırımlar için hukuki durum tespiti raporları
 • Mevzuat, regülasyon ve ihale dokümanı analizlerinin yapılması,
 • EPC kontratların hazırlanması, analizi ve müzakeresi,
 • İzin ve lisans başvuruları
 • Enerji şirketlerinin kuruluşu
 • Enerji projelerinin & şirketlerinin devralınması
 • Su, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi santrallerinin kurulumuna ilişkin başvurular
 • Özelleştirme yolu ile hidroelektrik santrallerinin satın alınması
 • Özelleştirme ihaleleri
 • Yenilebilir enerji ve teşvikler
 • Stratejik ortaklık, işbirliği, iş ortaklığı ve konsorsiyum sözleşmeleri
 • Alt sözleşmeler, bayilik sözleşmeleri ve münhasır dağıtım sözleşmeleri
 • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri
 • Due Diligence raporları
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde temsil
 • ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davalar
 • Özelleştirme, kamulaştırma ve kamulaştırma bedeline ilişkin süreçlerde tazminattan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Elektrik ve doğalgaz perakende dağıtım şirketlerinin alacaklarının kurumsal olarak tahsili

konularında hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuz ayrıca, yerel ve uluslararası maden ve doğal kaynak şirketlerine, doğal kaynakların kullanılması, üretimi ve dağıtımı ile kamu kuruluşlarından gerekli izin ve lisansların alınması süreçleri dahil kapsamlı şekilde hukuki hizmet vermektedir.

 • Maden aramaya ilişkin ruhsat ve izinlerin alınması, ruhsat devri işlemleri
 • Durum tespiti, arazi tahsisi, arazi alımı ve birleştirme, imtiyaz kazanımı, lisanslama, intifa ve irtifak tesisi,
 • Maden ocağı işletme kira sözleşmeleri
 • Çevre etkisi değerlendirme hizmetleri
 • Madencilik faaliyetlerinin finansman ve güvenlileştirme çalışmaları,
 • Öğütme, ücret karşılığı işleme ve arıtma sözleşmelerinin değerlendirilmesi, taslağının hazırlanması ve uygulamaya konması
 • Madenler ve maden ruhsatları üzerine rehin, haciz, ipotek ve ihtiyati tedbir konulması
 • Maden ocağı kazaları davaları
 • Maden devlet hakları ve teminat iratları konusunda oluşan ihtilaflar
 • Maden ruhsatları ile su havzaları, milli parklar, yaban hayatı alanları, sit alanları, tarım alanları arasında doğan uyuşmazlıklar
 • Madencilik faaliyetlerinin, özel mülkiyet, imar alanları içerisinde kalması ve çevre düzeni planları ile ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar
 • Maden ihaleleri ile ilgili usul ve esastan kaynaklanan davalar
Menu

Contact Form