Yabancı Yatırım ve Proje Geliştirme Hukuku

Yabancı Yatırım ve Proje Geliştirme Hukuku

İçerik Hazırlanıyor…

Yabancı Yatırım ve Proje Geliştirme Hukuku

Türkiye, dinamik ve büyüyen ekonomisi, stratejik konumu ve yatırımcı dostu ortamı ile uluslararası yatırımların en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ancak yapılması planlanan yatırımlar, gerekli hukuki destek olmadan uluslararası şirketler ve yatırımcılar için zorluklar çıkarabilir. Bu noktada, ilgili mevzuata hakim avukatlar ile çalışılması ve yatırımların hukuki incelemelerinin önceden yapılması önemlidir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Avukatlık Büromuz, yabancı yatırımcı müvekkillerine Türkiye’de yatırım yapmak için araştırma yapılmaya başlanmasından, bir yatırım projesinin başarıyla hayata geçirilmesine kadar olan süreç boyunca gerekli olan her türlü yasal ruhsat ve izni almak, proje bilgi ve belgelerini hazırlamak, hukuki durum raporları hazırlamak, müzakerelerde bulunmak, devralma sonrası hizmetleri sunmak, müvekkilin yatırımını olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek hukuki konularda müvekkillerini bilgilendirmek konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Avukatlık Büromuz, yabancı yatırımcı müvekkillerine Türkiye’de yatırım yapmak için araştırma yapılmaya başlanmasından, bir yatırım projesinin başarıyla hayata geçirilmesine kadar olan süreç boyunca gerekli olan her türlü yasal ruhsat ve izni almak, proje bilgi ve belgelerini hazırlamak, hukuki durum raporları hazırlamak, müzakerelerde bulunmak, devralma sonrası hizmetleri sunmak, müvekkilin yatırımını olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek hukuki konularda müvekkillerini bilgilendirmek konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu bağlamda Avukatlık Büromuz, gerek Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu gerek Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmeliği gerekse diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcı müvekkillerine mevzuattaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek bugüne kadar edinmiş olduğu tecrübesi ile tam ve yetkin bir hukuki hizmet vermektedir.

Yabacıların Türkiye’de gayrimenkul alım satım işlemlerinde Avukatlık Büromuz, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu uyarınca müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda müvekkillerimize alım satım işlemlerinin yapılması için gerekli evrakların hazırlanması ve kontrolü, alım satım sözleşmelerinin kaleme alınması ve müzakeresi, Belediyeler ile Tapu ve Kadastro Müdürlükleri nezdinde yapılacak başvuruların takibi ve sonuçlandırılması konularında tecrübe sahibidir.

Ayrıca Avukatlık Büromuz, Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme ile diğer uluslararası sözleşmeler kapsamında Mülteci Hukuku alanında mültecilerin sığınma hakkı ile mültecilerin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar İltica Sığınma Daire Başkanlığı’na başvuru yapılması, mülteci adaylığı kartının alınması, mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statülerini elde etme gibi konularda yabancı müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Bununla birlikte, Avukatlık Büromuz başta Devlet İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri ile ilgili olarak kamu arazilerinde ve ayrıca turizm, sanayi bölgeler, enerji ve eğitim yatırımlarında müvekkillerine arazi temini, imar, ruhsat, iskan alınması, inşa etme ve işletme konularında müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Bu kapsamda Bizler, projelerin finansman ve yatırımcı ortaklıklarının kurulması konularında gerekli müracaatların yapılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması, proje faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması, arazi temini, imar, ruhsat, iskan alınması, inşaa etme ve işletme, gerekli sözleşmelerin kaleme alınması ve müzakeresi, projenin hayata geçirileceği alandaki hukuki risklerin tespit edilerek bertaraf edilmesi, destek ile teşvik alınması konularında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Ayrıca Avukatlık Büromuz, Organize Sanayi Bölgeleri Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, Liman Hukuku, Sanayi Hukuku, Çevre Hukuku alanlarını ilgilendiren bölgelerin ve yapıların kuruluş aşamalarında hem özel girişimcileri hem de kamu kurum/kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmetleri vermiştir. Ülkemizde kurulmuş olan birçok organize sanayi ve teknoloji bölgesinin kuruluşundan işletmeye alınmasına kadar aradaki tüm aşamalarda başvuru, izin alma, ruhsat vb. diğer süreçlerin takip edilmesi ve gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Yine hem organize sanayi ve teknoloji bölgelerinin ilk kuruluş aşamasında kamulaştırma hukukuna ilişkin hem kamu idareleri hem de davalı gerçek kişilere avukatlık hizmeti sağlamıştır.

Kimlere Yardımcı Oluyoruz?

Avukatlık Büromuz, yabancı yatırımcı müvekkillerine Türkiye’de yatırım fırsatları arama noktası ile başlayarak yatırım projesini her türlü gerekli yasal lisans ve izinlerini almak, proje bilgilerini hazırlamak, söz konusu projeyi başarılı bir şekilde uygulamaya koymak ile birlikte yatırım projesinin tüm aşamalarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda Avukatlık Büromuz ilgili yatırım projesinin belgelerinin ve yasal durum raporlarının hazırlanması ile müzakere süreçlerini de yürütmekledir.

Danışmanlık verilmesi dahil olmak üzere önemli ticari çalışmalarımız:

Avukatlık Büromuz,

– Organize sanayi bölgelerinin tüm ilgili yasal süreçlerinin işletilmesi ve yürütülmesi noktasında hukuki danışman olarak hareket etmiştir.

– Yurtiçinde ve yurtdışında kampüs ve üniversite inşası gibi eğitim projelerinde hukuki danışmanlık vermiştir.

– Kentsel dönüşüm alanlarındaki ofisleri, daireleri, alışveriş merkezlerini ve otelleri içeren Türkiye’nin en büyük kompleks inşaat projesini geliştirmenin ana hukuk danışmanı olarak görev almıştır.

– Ceyhan / Türkiye’de bulunan Türkiye’nin en büyük enerji projelerinden birine projenin başından sonuna kadar ana hukuk müşaviri olarak görev yapmıştır.


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form