Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

İçerik Hazırlanıyor…

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul anlaşmaları hem çok yönlü finansal düzenlemeler içerdiğinden hem de doğası gereği son derece teknik özelliğe sahip olmaları sebebiyle, avukatlık büromuz, karmaşık gayrimenkul işlemleriyle ilgili kapsamlı hukuki destek vermektedir. Ayrıca ticari gayrimenkulü ilgilendiren tüm konularda kişiye özel çözümler sunmaktayız.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Avukatlık Büromuz, Gayrimenkul ve Kira Hukuku alanında bilhassa kamu [hazine/belediye] ve vakıf arazilerinin proje odaklı geliştirilmesi alanında hem kamu otoritelerine hem de proje geliştiricisi özel girişimcilere ihale, geliştirme, yapım ve işletme aşamalarının tamamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiş, ayrıca bugüne kadar alışveriş merkezi, otel, hastane ve diğer geniş çaplı ve çok amaçlı gayrimenkul yatırımlarının hukuki zemininin oluşturulması, intifa/irtifak hakları ile diğer tüm üst haklarının tesisi ve hukuki uygulaması, yönetim planlarının oluşturulması, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermiş ve vermeye de devam etmektedir.

Lojistik, meskun, otel, altyapı, yenilenebilir enerji, perakende veya ofis alanlarından hangisinde olursanız olun, Avukatlık Büromuz’un yardıma hazır tecrübeli bir ekibi bulunmaktadır.

Avukatlık Büromuz ayrıca, müdahalenin men-i davaları, irtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar, istihkak davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, ipotek davaları, kamulaştırma davaları, tapu iptal ve tescil davaları, kira bedeli tespit davaları, tahliye davaları, şufa davaları, kat mülkiyeti uyuşmazlıkları, tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi davalarında da tecrübeye sahiptir.

Kimlere yardım ediyoruz?

Bizler ayrıca, müvekkil portföyümüz içerisinde yer alan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrikada’dan yabancı müvekkillerimize taşınmazların alım ve satım muameleleri, taşınmazlar üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi ve terkini, ticari kira sözleşmeleri ile satış vaadi, ipotek ve rehin tesisi, projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, imtiyazlı tahsisler, ortak kalkınma anlaşmaları, alt yüklenici, mühendislik ve alım sözleşmeleri ile yönetim sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, tapu kaydının iptali veya düzeltilmesi gibi gayrimenkulün mülkiyetine ilişkin olarak hukuki davaların takibi ile meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde hukuki hizmet sunmaktayız.

Danışmanlık verilmesi dahil olmak üzere önemli ticari çalışmalarımız

Avukatlık Büromuz,

– Alışveriş merkezleri, hastaneler, daire, müze ve sağlık hizmet merkezleri gibi karmaşık inşa projelerinin geliştirilmesi ve bu kapsamda Uygun taşınmazın seçilmesiyle başlayarak, yerel yetkililerden gerekli izinlerin alınmaı, mülk sahibi ile sözleşmelerin düzenlenmesi ve tesisin işletilmesi noktalarında baş hukuk danışmanı olarak görev yapmıştır.

– İmar planlarını düzenlenmesi ve müvekkillere sağlık hizmelteri, enerji, turizm ve eğitim gibi alanlardaki porjelerde gerekli evrakların toplanmasında hukuki danışmanlık vermiştir.

– Müvekilere imar mevzuatına ilişkin olarak hukuki danışmanlık vermiş ve imar mevzuatı ile uyumlu projelerin hayata geçirilmesi noktasında hukuki hizmet sağlamıştır.  

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form