Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hukuku

Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hukuku

İçerik Hazırlanıyor…

Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hukuku

İlaç, tıbbi malzeme sektörü ve hastanelerin kurulması dahil olmak üzere sağlık projesi geliştirme alanında uzman bir avukatlık bürosu olarak, farmakolojik ve biyoteknolojik endüstride yer alan şirketlere de kişiye özel hukuki hizmet sunuyoruz.

Sağlık Hukuku

Türkiye’de son yıllarda, hem kamu hem özel sektör tarafından sağlık alanında önemli yatırımlar yapılmış ve bu süreçte ülkemiz, sağlık turizminde bölgesinin önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Özellikle salgın süreciyle birlikte yerli ilaç ve yüksek teknolojik tıbbi cihaz üretiminde AR-GE’ye ve yazılımlara önem verilerek yerel üretim oranının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yaşam bilimleri ve sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir bileşeni olan tıbbi cihaz sektörü aynı zamanda imalat sanayinin teknolojik gelişimi ve ülke ihracatının yükselmesi bakımından da çok önemli bir konuma sahiptir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Birçok farklı hukuk dalıyla da doğrudan ilişkisi olan Sağlık Hukuku alanında Avukatlık Büromuz, tek elden hizmet verme konsepti kapsamında ilaç, tıbbi gereç ve sağlık sektörü ile farmakoloji ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere en kapsamlı şekilde çözümler üretmektedir. Bu bağlamda, hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarına ilişkin projelerin geliştirilmesi ve hastane kuruluşu konularında hukuki altyapının hazırlanması, şirket kurulması veya satın alınması, projeye dair gayrimenkulun alımı veya kiralanmasına dair sözleşmelerin hazırlanması, idareden gerekli izinlerin alınması, ilaç, tıbbi cihaz ve medikal ekipmanların üretim, geliştirme, alım-satımı, dağıtım, distribütörlük sözleşmeleri ile gizlilik anlaşmalarının hazırlanması, ilaç, tıbbi cihaz pazarlama süreçlerinin hukuki alt yapısınının düzenlenmesi, fason üretim anlaşmaları ile teknoloji transferi sözleşmelerinin hazırlanması, ilaç ve tıbbi cihaz marka, patent ve lisanslarının alınmasına yönelik sürecin yönetimi, hastane ruhsatlandırma süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama izinlerinin alınması, piyasada sirkülasyona sokulacak ilaç ve tıbbi malzemelerin bakanlık izin süreçlerinin yürütülmesi ve kamu ihaleleri konularında hukuki hizmet sunmaktayız. Bunun yanı sıra, yaşam bilimleri ve sağlık hizmetlerini ilgilendiren alanlarda hastalar başta olmak kişisel verilerin korunması, Know-How koruması, fikri mülkiyet stratejisinin belirlenmesi, klinik ve gözlemsel araştırmalarda hukuki destek ile rekabet hukuku, iş hukuku, ürün güvenliğini ilgilendiren konularda hizmet vermekteyiz. Yine günümüzdeki teknolojik gelişmeler ışığında önem kazanan, Health-Tech projeleri ile telefon ve mobil cihazlarda kullanılan Sağlık Uygulamalarının (“Health Apps”) geliştirilmesi ve yürütülmesi süreçlerinde hukuki hizmet sunmaktayız. Ayrıca, ilaç ve tıbbi cihaz marka ve patentlerinden doğan davalarda, özel sağlık kuruluşlarının sağlık mevzuatı çerçevesinde idare ile yaşadığı uyuşmazlıklarda ve doktorlar başta olmak üzere sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğan davaların takibinde hizmet vermekteyiz.

Kimlere Yardımcı Oluyoruz?

Avukatlık Büromuz, hastaneler, klinikler ve diğer sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, ilaç ve tıbbı malzeme üretici ve tedarikçilerinin, Start-uplar ile sağlık teknolojileri ve tıbbi cihaz alanındaki girişimcilerin, sigorta şirketlerinin ve kozmetik şirketleri olmak üzere tüm ilaç, tıbbi gereç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hukuki ihtiyaçlarına cevap verme konusunda uzmanlaşmıştır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form