Vergi Hukuku – Sosyal Güvenlik ve Gümrük İnceleme Danışmanlığı ve Hukuki Uyuşmazlıklar

Vergi Hukuku – Sosyal Güvenlik ve Gümrük İnceleme Danışmanlığı ve Hukuki Uyuşmazlıklar

İçerik Hazırlanıyor…

Vergi Hukuku – Sosyal Güvenlik ve Gümrük İnceleme Danışmanlığı ve Hukuki Uyuşmazlıklar

Türkiye’de vergi mevzuatı sürekli değişmesi sebebiyle, ulusal vergi rejimine ilişkin kişiye özel hukuki destek ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren şirketler için önemlidir. Müşterilerimize uluslararası vergi anlaşmaları da dahil olmak üzere farklı vergi sistemleri konusunda da danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

HANSU vergi borcunun doğmasına ve sona ermesine, vergi ödevine aykırılığın sonuçlarına ve bu alandaki uyuşmazlıkları kapsayan vergi hukuku konusunda deneyimli avukatlarıyla,

  • Vergi idaresi tarafından başlatılan vergi incelemeleri aşamasında hukuki danışmanlık
  • Vergi inceleme süreci sonucunda vergi idareleri  nezdinde mevcut vergisel uyuşmazlığa dair emsal yargı kararlarını da göz önünde bulundurarak olası risk ve sonuçlarına göre uzlaşmayoluyla çözülmesi sürecinde hukuki danışmanlık,
  • Vergi idareleri ile uzlaşma temin edilememesi halinde vergi dairelerinin tebliğ ettiği vergi ve ceza ihbarnamesi, ödeme emri veya vergisel yükümlülük tesis eden işlemler hakkında vergi mahkemelerinde dava açılması aynı şekilde vergi suçlarıbakımından da sürecin ekonomik ceza boyutu ile takip edilmesi başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti,
  • Vergi / Sosyal Güvenlik / Gümrük Mevzuatları çerçevesinde ulusal ve uluslararası müvekkilleri için Vergi / Sosyal Güvenlik / Gümrük avantajları, teşvikleri ile hukuki sorunların çözümünde hukuki destek vermektedir.

Bunların yanısıra Avukatlık Büromuz bu çerçevede kamu otoriteleri bakımından başlatılan vergi incelemeleri, sosyal güvenlik müfettişlik soruşturmaları ve gümrük müfettişleri incelemelerinin hukuki boyutunda müvekkillerine danışmanlık ve hukuki hizmet vermekte ve Vergi / Sosyal Güvenlik / Gümrük inceleme ve müfettiş soruşturmaları neticesinde kamu otoriteleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler ve tesis edilen harç ve primler ile kesilen cezaların idare ve vergi mahkemeleri ile diğer yasal merciler nezdinde ulusal ve uluslararası müvekkillerini temsil etmektedir.

İdari Başvurular 

Avukatlık Büromuz vergi daireleri veya otoriteleri tarafından ileride eleştirmesi veya vergi incelemesine konu etmesi muhtemel bir işlem hakkında vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve özellikle vergi mevzuatı dikkate alınarak hukuki açıdan değerlendirilmesi konularında ileri derecede deneyim sahibidir.

Vergi İncelemeleri ve Uzlaşma 

Avukatlık Büromuz vergi Denetim kurumları tarafından başlatılan vergi incelemeleri esnasında vergi incelemesine alınan takvim yıllarına ilişkin ticari defter ve kayıtlar ile vergiyi doğuran ve beyan edilen işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin hukuki açıdan değerlendirilmesi, vergi hukuku disiplini açısından inceleme sürecinde eleştirilen olayların vergi yargısına taşınması ihtimaline binaen mükellefin incelemeye esas ifadesi/savunmasının vergi hukuku açısından değerlendirilmesi de önem arz ettiğinden vergi incelemesi akabinde ikame edilecek vergi davalarında herhangi bir hak ve savunma stratejisine zarar vermeyecek şekilde vergi inceleme sürecinin mali kısmı dışında hukuki açıdan da değerlendirilmesi ve neticede Vergi İnceleme Raporu’nda incelenen mükellef hakkında eleştirilerin bulunması ihtimalinde Tarhiyat Öncesi/Sonrası Uzlaşma taleplerinin ileri sürülmesi ve uzlaşma süreçlerinin vergi yargısında emsal kararlar da nazara alınarak olası risk ve sonuçlara göre hukuki açıdan yönetilmesi hususlarında ileri derece deneyim sahibidir.

Vergi Davaları

Avukatlık Büromuz Vergi Davaları açısından;

  • Mükellef hakkında inceleme süreci sonucunda düzenlenen Vergi İnceleme Raporu ve Vergi Tekniği Raporunun hukuki açıdan değerlendirilmesi ve bu raporlarda yer verilen eleştirilere karşı iptale yönelik dava sebeplerinin belirlenmesi,
  • Vergi İncelemesi sürecinin sonucunda Vergi Tekniği Raporu ve Vergi İnceleme Raporu düzenlenmekte ve bu işlemlere dayalı olarak mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi veya ilgili vergi otoritesi tarafından düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri ve ödeme emirleri ile vergi yükümlülüğü yaratan işlemlerin vergi mahkemeleri ve üst yargı mercilerine taşınması için iptal davalarının başvurusu,
  • Vergi davalarına konu uyuşmazlığın denetime açık bir şekilde anlaşılmasına yönelik özellikle vergi inceleme raporunda ki teknik eleştirilere yönelik hukuki açıdan da delil mahiyetinde olacak nitelikte alanında önde gelen objektif görüşlere yer veren Uzman Mütalaası alınması hususlarında ileri derecede deneyim sahibidir.

Vergi Suçları 

Vergi İnceleme Raporlarında eleştirilen konulara dayalı olarak vergi ve ceza ihbarnameleri veya ödeme emirleri düzenlenerek hakkında inceleme yapılan mükelleflere tebliğ edilirken aynı zamanda Vergi Usul Kanunu veya farklı yasal düzenlemelere aykırı olduğu düşünülen ve suç teşkil etmesi konusunda makul şüphe bulunan işlemlerle ilgili de mükellefler hakkında ceza yargılaması yapılması için özellikle vergi usul kanununa muhalefetten ötürü açılan ceza soruşturmaları ve davalarında da hem hukuki savunma stratejisinin belirlenmesi hem de ekonomik ceza hukuku bakımından ihtilaf ile ilgili mükelleflerin temsil edilmesi noktasında Avukatlık Büromuzun oldukça istisnai ve özelleşmiş deneyimleri bulunmaktadır.

Kimlere Yardım Ediyoruz?

Vergi hukuku alanındaki uzmanlığımız göz önüne alındığında, geniş müşteri portföyümüzü hem şirketler hem de bireyler oluşturmaktadır. Bu kapsamda Avukatlık Büromuz gerek çok uluslu gerekse de yerel şirketlere ve şahıslara günümüzün karmaşık vergi meseleleri hakkında olağanüstü deneyim ve tecrübesi ile destek vermekte, hedeflerine ulaştırma noktasında hukuki yardımlarda bulunmaktadır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form