İmar ve Eski Eser Hukuku

İmar ve Eski Eser Hukuku

İçerik Hazırlanıyor…

İmar ve Eski Eser Hukuku

Avukatlık Büromuz, imar planlarının geliştirilmesi ve değiştirilmesi, parselasyon işlemlerinin iptali, kaçak yapı ve yıkım davaları, eski eser ve sit alanları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Kıyı Kanunu davaları ile imar uygulamalarının iptali davaları olmak üzere İmar ve Eski Eser Hukuku’nu ilgilendiren çeşitli alanlarda geniş uzmanlığa sahiptir.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Avukatlık Büromuz, imar planlarının geliştirilmesi ve değiştirilmesi, parselasyon işlemlerinin iptali, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve ecri misil davaları, Belediye imar ve iskân işlemleri, kaçak yapı ve yıkım davaları, 2b arazileriyle ilgili zilyetliğin tespiti ve diğer davaları, İnşaat projelerinde ayıplı işlerden kaynaklanan davalar, kaçak yapı para cezalarının iptali davaları, yıkım kararlarının iptali davaları, eski eser ve sit alanları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Kıyı Kanunu davaları ile imar uygulamalarının iptali davaları konusunda uzmanlaşmıştır. Bizler ayrıca imar planlarına ilişkin idari davaların takibi, idari izinler ve hükümet izinleri, tapu ve kadastro gereklilikleri ve yapım izinleri kapsamında imar planları, arazi ve arsa düzenlenmesi, inşaat ruhsatı, iskan alınması süreci dahil olmak üzere imar hukuku ve uygulamaları konuları ile eski eserlerin yenilenmesi ve sağlıklı bir şekilde kent yaşamına dahil olması süreçlerinde de tecrübe sahibiyiz.

Kimlere yardım ediyoruz?

Bu çerçevede, kamu ve özel tüzel kişilere imar ve iskan süreçlerine, kamulaştırma işlemlerine,  tapu ve kadastro işlemlerinden doğan uyuşmazlıklara, inşaat proje ve yapımından doğan uyuşmazlıklara, kaçak yapıdan doğan uyuşmazlık ve para cezalarına, 2b arazi ve kaçak yapıdan doğan uyuşmazlıklara,  eski eser ve sit alanları ile ilgili uyuşmazlıklara, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklara, Sit alanlarında mülkiyeti bulunan danışanlarımızın muafiyet ve istisnalardan yararlanma taleplerine, vakıf mülkiyetinde olan kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının kamulaştırılmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Danışmanlık verilmesi dahil olmak üzere önemli çalışmalarımız

Avukatlık Büromuz,

– Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli Belediyelerine ve büyük çaplı şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form