Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras bırakanın ölümü ile ortaya çıkan karmaşık sürecin çözümü; gerek miras bırakanın ailesi gerekse vasiyetname yolu ile hak kazanan kişiler bakımından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de çeşitli gerekçelerle miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların oranı oldukça yüksektir. Hansu Avukatlık Bürosu, bu karmaşık sürecin mevzuata uyumlu şekilde yönetilmesi hususunda müvekkillerine miras hukukunda ilişkin her konuda hukuki destek sunmaktadır. Bu kapsamda,

 • Mirasçılık belgesi (Veraset ilamı)
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Vasiyetnamenin tanzimi
 • Vasiyetnamenin okunması davası
 • Vasiyetnamenin tenfizi davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasın paylaşımı sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi
 • Mirasın reddi davası
 • Terekenin tespiti davası
 • İzale-i Şüyuu (Ortaklığın Giderilmesi) davası
 • İştirak halindeki mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesine ilişkin dava
 • Ecrimisil davası
 • Tenkis davası
 • Mirasta denkleştirme (İade) davası
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Mirastan mal kaçırma (Muris Muvazaası) davası
 • Veraset ve intikal vergisi ile harçlara ilişkin ödevlerin yerine getirilmesi

Mirasçılık Belgesi

Vasiyetname Düzenlenmesi

Vasiyetname Konulu Davalar

Miras Sözleşmeleri

Miras Uyuşmazlıklarından Kaynaklı Davalar

Terekenin Tespiti Davaları

Mirasın Reddi Davaları

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

-

Miras Hukuku

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form