Tapu İşlemleri

Tapu İşlemleri

Tapu sicilinde yapılabilecek tüm işlemler müvekkilleri adına Hansu Avukatlık Bürosu’nun uzman avukatları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca tapu sicili ile ilişkili tüm davalar yine tecrübeli ve teknik bilgiye sahip avukatlarımız sayesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda Avukatlık Büromuz, özellikle,

  • Tapu sicilinin incelenmesi
  • Mülkiyet hakkı, irtifaklar (İntifa, Üst, Kaynak, Geçit, Mecra Gibi) ve taşınmaz yükü ile ipoteğin tescil, terkin ve tadil işlemleri
  • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kira sözleşmesi, sözleşmeden doğan ön alım, alım ve geri alım hakkı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme hakkı, paylı taşınmazlarda yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin kararların şerhi
  • Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar Kanunu, Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve diğer özel kanunlarda öngörülen tapu işlemlerinin yerine getirilmesi
  • Tescile zorlama davası
  • Tescil geçerli bir hukuki sebebe dayanmıyorsa, (Şekle Ayrılık, Muvazaa, Ehliyetsizlik, Sahte Vekaletname, Vekaletin Kötüye Kullanılması) tapu iptali ve tescil davasının açılması
  • Muhdesatın tespiti davası
  • Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğuna ilişkin davalar
  • Olağan ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımından kaynaklanan davalar

gibi konularda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Tapu Sicili İşlemleri

Mülkiyet, İrtifak ve İpotek Hakları

Sözleşmelerin Tapuya Şerhi

Tescile Zorlama Davası

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Muhdesatın Tespiti Davası

Tapu İşlemleri

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form