BLOG

Belediye Taşınmazlarının Kira Sözleşmelerine Dair Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri Kapsamında Yapılan Yasal Düzenleme

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 19.03.2020 tarihli ve 71188846/010.06.02-73304 sayılı “Koronavirüs Önlemleri” başlıklı Genelge 81 İl valiliğine gönderilmiştir.

Genelgenin kapsamı

Genelge’nin 1. Maddesinde;

  •  İl özel idareleri ve belediyelerin,
  •  İl özel idareleri ve belediyelerin bağlı kuruluşlarının,
  •  İl özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin,
  •  İl özel idareleri ve belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin,

Mülkiyetinde veya tasarrufunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlarda bulunan işyerlerinin ödemesi gereken kira bedellerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Genelge’nin 1.a maddesi ile kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler sebebiyle faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş̧ bulunan işyerlerinin yer aldığı taşınmazların kiraya verenlerinin Genelge’de sayılan mahalli idareler olduğu durumda; işbu taşınmazlardan, faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca, mahalli idarelerce kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi ve kira sözleşmelerinin işbu süre kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Genelge’nin 1.b maddesi ile faaliyetleri kamu kurumları kararları ile durdurulmamasına rağmen koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin, kira sözleşmelerinden kaynaklanan borçlarında erteleme yapılmasının ilgili idare tarafından değerlendirilmesi hususlarında düzenleme yapılmıştır.

Özetle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 19.03.2020 tarihli ve 71188846/010.06.02-73304 sayılı “Koronavirüs Önlemleri” başlıklı Genelge kapsamında İl Özel İdareleri ve Belediyelerce işletilen taşınmazların iş yeri kira sözleşmeleri, kira bedelleri ve ödeme günlerine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmiştir.

Devlet kurumları tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin yerel yönetimlerimizce dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi söz konusu pandeminin daha fazla yayılmasını önlenmesi bakımından içinde bulunduğumuz olağanüstü̈ koşullarda büyük önem arz etmektedir. Sonuç̧ olarak ilgili düzenlemeye riayet edilerek faaliyetlerin yürütülmesinin mahalli idarelerce daha uygun olacağı, aksi takdirde düzenlemeye aykırı olarak işyerlerine ait kira bedeli tahakkuk eden İl Özel İdareleri ve Belediyelere bir yaptırım uygulanacağı tarafımızca değerlendirilmektedir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Stj. Av. Berfin Gölcük ([email protected])

www.hansu.av.tr | +90 216 464 12 12

-© Hansu Avukatlık Bürosu

Hansu Avukatlık Bürosu Yerli ve Yabancı müvekkillerine özellikle gayrimenkul , şirketler, ticaret, vergi ve fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet veren bir avukatlık bürosudur. Bu bülten Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bülten hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

Ara

Blog Kategorileri

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ​

Merak ettiğiniz konularda, aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Menü

Contact Form