BLOG

COVID-19 ve Derneklerin Beyanname ve Bildirimleri Sunma Süresinin Ertelenmesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yurdumuzda da hayatı ciddi anlamda olumsuz etkileyen Koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde de bu salgının yayılmasını ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çeşitli tedbirler alınmıştır.

Bu çerçevede 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları kısıtlanmış olup, yöneticileri bu kapsamda olan derneklerin yönetim faaliyetlerinde aksamalar yaşandığı görülmüş, şehirlerarası ulaşımın kısıtlanmasıyla beraber farklı illerde bulunan dernek yöneticilerinin bir araya gelerek karar almasında da zorluklar yaşandığı gözlenmiştir.

Ayrıca dernek ve vakıfların genel kurulları ile sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dâhil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri 16.03.2020 tarihinden itibaren geçici olarak ertelenmiştir.

Hayatın olağan akışını kesintiye uğratan virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kararlar dernekleri de etkisi altına almıştır. Mevcut durum sebebiyle derneklerin yönetim faaliyetlerinde aksamalar yaşanması, derneklerin bir araya gelerek karar alma süreçleri ile beyannamelerin hazırlanması ve verilmesi gibi süreçlerin sekteye uğraması, derneklerin mağdur olması ve idari yaptırımlarla karşılaşması gibi olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 03.04.2020 tarihli ve 2612 sayılı yazı ile beyanname ve mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin verilme süresinin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelendiği bildirilmiştir.

Tüm bu sebepler neticesinde; derneklerin, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülk idare amirliğine vermekle yükümlü oldukları beyanname bildirimlerinin verilme süreleri 01.08.2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir. Ek olarak derneklerin 5253 sayılı Dernekler Kanununda belirtilen; yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardımı alma, taşınmaz mal edinme, genel kurul toplantıları, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılması gibi çeşitli konularda da Kanun’da belirtilen süreler içerisinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü oldukları süreler de 01.08.2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir.

Netice itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 03.04.2020 tarihli ve 2612 sayılı yazı ile beyannamelerin ve Kanun’dan ve ilgili mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin her biri için belirtilen süreler içerisinde mülki idare amirliğine sunulamaması sonucunda dernekler herhangi bir idari yaptırım ile karşılaşmayacaklardır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Av. Ebru ÖZDURAN – [email protected] 

Stj. Av. Berfin GÖLCÜK – [email protected]

www.hansu.av.tr | +90 216 464 12 12

-© Hansu Avukatlık Bürosu

Hansu Avukatlık Bürosu Yerli ve Yabancı müvekkillerine özellikle gayrimenkul , şirketler, ticaret, vergi ve fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet veren bir avukatlık bürosudur. Bu bülten Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bülten hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

Ara

Blog Kategorileri

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ​

Merak ettiğiniz konularda, aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Menü

Contact Form