BLOG

Hekimin Muayenehane Açmasının Hukuki Şartları

 Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler, sağlık hizmetlerine de doğrudan yansımıştır. Bu gelişimin doğal sonucu olarak sağlık hizmeti sunucularının türleri günden güne artmış ve sağlık hizmetlerinde özel sektör her geçen gün daha çok yer edinmiş, bu durum özel sağlık kurum ve kuruluşların her biri için yasal düzenleme yapılmasını zorunlu kılmıştır.

 

Bir hekim muayenehane açmak için öncelikle tabip odasına üye olmalıdır. Bu bağlamda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde çalışan hekimler, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 36. Maddesine göre üniversite öğretim üyeleri muayenehane açamazlar. 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 7. maddesine göre; Mesleklerini icra etmeye başlayan hekimler, bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yalnızca mesleklerini kamu kurum ve kuruluşlarında icra edenler ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üyelik zorunluluğu yoktur ancak bu hekimler istedikleri takdirde üye olabilirler.

Tabip odasına üye olan hekimler; muayenehane açacakları zaman işyerinin olduğu yerdeki vergi dairesine müracaat ederek vergi kaydı açtırmaları gerekmektedir. “İşe Başlama Formu”, kimlik aslı ve fotokopisi, noter onaylı imza sirküleri, işyerine ilişkin kira kontratı veya tapu fotokopisi ile vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Aynı anda internet üzerinden veya vergi dairesinden elektronik tebligat başvurusu da yapılmalıdır.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra 2 işgünü içerisinde yoklama memuru işyerine gelerek incelemesini yapacak ve 1 gün sonra da vergi levhası hazır olacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde de e-defter beyan başvurusu yapılması gerekmektedir.

 

Muayenehanenin öncelikle Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Öze Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/d maddesinde belirtilen fiziki koşullara uygun olması gerekmektedir. Muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartlarına ilişkin fiziki koşullar uygun olduğu takdirde “uygunluk belgesi alabilmek için gerekli belgeler” ile ‘Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi’ni tamamlayarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. 

 

Yapılan başvuru sonrası müdürlük, şartları yerinde inceler. Uygun görülen muayenehane için uzman/tabip adına müdürlükçe uygunluk belgesi düzenlenir. 6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda getirilen düzenlemeler ile hekim muayenehaneleri tehlikeli sınıfta kabul edilmiştir. Hekim muayenehanesinde personel çalıştırıyorsa; işyeri hekimi ve iş güveliği uzmanlığı hizmeti alma ve risk değerlendirmesi yapılması zorunludur.

 

Türkiye Tabipler Birliği tarafından hazırlanan 4 yıl süre ile geçerli Muayenehane Risk Değerlendirme Formunu işyerinde bulundurulması ve yetkili denetim elemanlarına istendiğinde gösterilmesi gereklidir.

—- 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Stj. Av. Berfin GÖLCÜK ([email protected])

https://hansu.av.tr/

-© Hansu Hukuk Bürosu

-Hansu Hukuk Bürosu Yerli ve Yabancı müvekkillerine özellikle gayrimenkul, şirketler, vergi, enerji ve fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet veren bir avukatlık bürosudur. Bu bülten Türkiye’ de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bülten hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

Ara

Blog Kategorileri

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ​

Merak ettiğiniz konularda, aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Menü

Contact Form