Bireysel Müvekiller

Bireysel Müvekiller

Hansu Avukatlık Bürosu, ulusal ve uluslararası iş insanlarına, yöneticilere, yüksek gelir sahibi müvekkillerine varlık ve servet yönetimi, bireysel vergi planlaması ve yatırım danışmanlığı alanlarında hukuki hizmet sunmaktadır. Varlıklı özel kişilere ve ailelerine, aile şirketlerine, şahsi ve aile servetleri ile malvarlıklarını etkileyebilecek tüm konularda özellikle

 • İş insanlarının ve yöneticilerin gelir ve varlıkların yönetimi
 • Aile servet ve varlıklarının yönetimi, korunması ve güvenli bir şekilde gelecek nesillere transferi
 • Miras planlaması ve miras hukukuna ilişkin süreçlerin takibi
 • Vergi planlaması ve uluslararası yatırım fırsatlarının vergisel açıdan değerlendirilmesi
 • Yat ve uçak alım ve satımı
 • Yatırım yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılması
 • Vakıf ve derneklerin kurulması için gerekli olan kanun ve tüzüklerin hazırlanması,
 • Vakıf ve derneklerin gayrimenkul alım satım işlemlerine ilişkin prosedürlerin yürütülmesi
 • Vakıf ve dernek yöneticilerine karşı açılan ceza ve tazminat davaları
 • Özel ve kurumsal koleksiyonerlere hukuki danışmanlık
 • Sanat eserlerinin alım satım işlemleri ve sigortalanmasına ilişkin sözleşmeler
 • Sergi anlaşmaları, müzeler arasında veya müzeler ile diğer kuruluşlar arasındaki anlaşmalar
 • Özel vakıf ve müzelerin kurulumu esnasında koleksiyonerlerin vergi ve sergi planlamaları dahil olmak üzere ilgili mevzuata uyum

alanlarında hizmet vermekteyiz.

Menü